Est ~ Adrian Verbree

► door: A.IJ. van den Berg

Wat had ik verwacht van een werkje dat speciaal is uitgebracht om dezer dagen het Christelijke boek te promoten? Laat ik eerlijk zijn: een genredingetje. Zoals er in iedere Baantjer een dode valt maar de moordenaar meestal wel gevonden wordt, vermoedde ik ook dat een Christen-auteur een bekend stramien zou hanteren. De hoofdpersoon raakt van God los. Roert wat, hoert wat en snoert wat, maar komt dan in het diepst van alle ellende Jezus tegen. Om de zondag daarna weer met onvaste stem de psalmen mee te zingen in de kerk waar hij al jaren node gemist werd. Happy end.

Est verraste me door iets van dat stramien af te wijken. Maar dat was zo ongeveer de enige surprise.

Het boek gaat over de student kunstgeschiedenis Harmen, die verzwakt is door de ziekte van Pfeiffer. Hij past tijdens een ongekend hete zomer op het flatje van vrienden terwijl die in de VS zijn. Harmen is verliefd, maar weet niet of zij hem wel wil. Want zij gelooft, en hij is al wat van de kudde afgedwaald. Tot groot verdriet van zijn moeder.

Dan verschijnen er plots de letters ‘EST’ op de deuren van enkele huizen in het dorp. Niemand die weet wat het betekent. En ik zal de plot niet verraden, behalve dan het boek voor de hoofdpersonen goed eindigt, want zij zijn uitverkoren.

Ach ja.

Maar, als ik afzie van die voorspelbare boodschap en een puur literair oordeel uitspreek, moet me vooral van het hart dat de tekst iets merkwaardigs naïefs heeft. Het was bij tijden of ik het platgeredigeerde proza las van een vroegoude tiener, die nog nooit een behoorlijk boek heeft ingekeken, laat staan zelf ooit iets beleefd te hebben.

Het verhaal zanikte maar in datzelfde saaie tempo door. Bovendien is de tekst gezet in een vreselijk geknepen schreefloos lettertje, wat heel vervelend las.

Enfin. Het was wel nuttig om te ontdekken dat er liefst twee evangelische boekhandels in mijn woonplaats zijn. Die elkaar ongetwijfeld fel beconcurreren.

Adrian Verbree, Est
96 pagina’s
Uitgeverij De Vuurbaak, 2005


[x]opgenomen in het dossier:


© Boeklog 2005-2019. Alle rechten voorbehouden