War Against Cliché ~ Martin Amis

► door: A.IJ. van den Berg

Martin Amis hoort voor mij tot dat grote leger schrijvers waarvan ik de romans nauwelijks lezen kan, maar wier essays altijd wat te bieden hebben.

Bij Amis ligt dat aan zijn taal.

In zijn romans schept hij hele eigen werelden, terwijl het bijbehorende woordgebruik tegelijkertijd een barrière opwerpt in zo’n wereld binnen te treden. Het lukt me niet meer mij zo willoos aan een schrijver over te leveren. Slechts bij romans als Money, en The Information was er wel communicatie, en had ik er ook plezier in hem te lezen.

Daarentegen gebruikt Amis in zijn essays de taal wel om rechtstreeks ideeën of opinies over te brengen. En dan is het ineens wel altijd een groot genoegen iemand te lezen die het métier tot in alle registers beheerst.

The War Against Cliché bevat boekbesprekingen en essays over boeken en schrijvers. Dat maakt het wat dubbel om dit boek hier nogmaals te bespreken. Laat mij daarom maar eindigen met zijn visie op het recenseren van boeken.

[Q]uotation is all we have. To idealize: all writing is a campaign against cliché. Not just cliché of the pen but clichés of the mind and clichés of the heart. When I dispraise, I am usually quoting clichés. When I praise, I am usually quoting the opposed qualities of freshness, energy, and reverbation of voice.

[foreword]

Martin Amis, The War Against Cliché
Essay and Reviews 1971, 2000

506 pagina’s
Vintage 2002, oorspronkelijk 2001

[x]