Uitgesteld paradijs ~ Benno Barnard

► door: A.IJ. van den Berg

Dit is volgens Barnard zelf net zo’n autobiografisch boek als Het gat in de wereld. En dat was mij niet zo opgevallen. Ik dacht dat het vooral over Brussel ging, of hoe het is om als Nederlander in dat vreemde koninkrijk der Belgen te wonen. In die zin kan het bijna als leerboek dienen.

Natuurlijk, er staan overduidelijk autobiografische passages in. Zoals een prachtig verhaal over de jarenlange flirt met een petite allumeuse uit Gent. Maar als autobiografie is het dan toch vooral een terloopse autobiografie.

Zo bezien vertelt trouwens veel van wat schrijvers melden al iets over henzelf. Zeker wanneer het over iets anders gaat dan henzelf.

Uitgesteld paradijs is toegankelijker dan Het gat in de wereld. Dat laatste boek dan weer wisselvalliger, waardoor het wel soms erg hoge toppen haalt.

Benno Barnard, Uitgesteld paradijs
230 pagina’s
Uitgeverij De Arbeiderspers, Privé-domein, 1987

[x]opgenomen in het dossier: