Brideshead Revisited ~ Evelyn Waugh

► door: A.IJ. van den Berg

Het is makkelijker op te schrijven waarom dit een vreselijk boek is dan om de kwaliteiten op te sommen. Maar ik herlees deze roman eens in de zoveel jaar. Altijd in de winter. Desondanks. En het lukt me bijna altijd weer om in het verhaal te verdwijnen.

En toch. Brideshead Revisited is onder meer het verhaal van een wegkwijnende aristocratische familie, gezien door de ogen van een vriend des huizes. Die overigens ook weleens in ongenade valt. Het is het verhaal van upper class studenten in Oxford. Over het leven van reserve-officieren in Engeland leden tijdens de Tweede Wereldoorlog, en hun klachten over het niveau van het pas aangetreden kader.

Waugh was een snob. Maar dat maakt niet uit.

Wat mij iedere keer weer opvalt bij het herlezen van dit boek is hoe dwingend en compact hij vertelt. Scene’s die in mijn herinnering een heel hoofdstuk duren, blijken hoogstens enkele bladzijden in dit boek te beslaan. Als er iets een kenmerk van groot schrijven is, dan dat wel voor mij.

Toegegeven, zo prachtig humoristisch als in bijvoorbeeld Scoop schrijft Waugh in dit boek absoluut niet. Misschien is Brideshead Revisited ook wel gewoon een sentimentele draak over een verloren vriendschap en een onmogelijke liefde. Maar daar kan ik, op zijn tijd, weinig op tegen hebben.

Evelyn Waugh, Brideshead Revisited
The Sacred and Profane Memories of Captain Charles Ryder

331 pagina’s
Penguin Books, oorspronkelijk 1945


[x]opgenomen in het dossier: