How do you want me? ~ Ruby Wax

► door: A.IJ. van den Berg

Ik dacht even ontspannen iets te kunnen lezen. Maar hoewel Ruby Wax heel wat grappen door dit boek strooit, zijn veel daarvan dermate wrang dat er niet echt om te lachen is.

How Do You Want Me? is misschien ook meer het verhaal van haar ouders dan van haar, omdat deze nogal getraumatiseerd in de VS aankwamen. Gevlucht uit Oostenrijk voor Nazi-vervolging, alleen omdat ze Joods waren.

Dat leverde oorlog op, thuis. Met een eeuwig neurotisch schoonmakende moeder, en een vader die nooit geloven wilde dat Ruby tot ook maar iets in staat zou kunnen zijn. Komt ook nog bij dat Ruby geen schoonheid was in haar jeugd, met nogal opvallende voortanden — zoals ook op foto’s te zien is.

En hoewel Wax professioneel deze gegevens met steeds nieuwe details uitserveert in de hoop op een lach, ging mij dat tegenstaan. Ook al spaart ze ook zichzelf absoluut niet in dit boek, het was me te veel.

Haar TV-programma’s, vooral als ze bekendheden interviewt, die kan ik niet vaak genoeg zien. Dan werkt dat ontregelende en die humor heel goed, juist omdat het zo anders is als andere interviewers doen. Op papier slaat die aanpak dood, helaas.

Ruby Wax, How Do You Want Me?
241 pagina’s
Ebury Press, 2002

[x]opgenomen in het dossier:


© Boeklog 2005-2019. Alle rechten voorbehouden