Encyclopedie van misvattingen ~ Hans van Maanen

► door: A.IJ. van den Berg

Een half jaar geleden besprak ik een vroegere versie van dit boek. Eerdere drukken heetten nog Een kleine encyclopedie van misvattingen. Maar een kwamen een paar hoofdstukken bij, en op een gegeven moment scheen het boek volwassen genoeg te zijn geworden om voortaan encyclopedie te mogen heten.

Ik weet dat niet.

Natuurlijk, boeken als deze zijn prettig om te lezen. Niets fijner dan erop gewezen te worden uit hoeveel leugens en clichés mijn wereldbeeld bestaat.

En dat uitgebreide hoofdstuk in dit boek met mythes over gezondheid is een aanwinst vergeleken met die oudere drukken. Ik wist niet dat veel mensen hun tanden waarschijnlijk te grondig poetsen, en daarmee extra laten slijten.

Tandplak heeft ook een beschermende functie, soms.

Tegelijk toont dat hoofdstuk over gezondheid ook meteen de intrinsieke zwakte aan van dit boek. De ideeën die Van Maanen erin ontmaskert, zijn niet bijzonder gevaarlijk; om niet te zeggen, triviaal. Leveren hoogstens leuke verhaaltjes op voor aan de borreltafel. Terwijl er bijvoorbeeld over gezondheidszorg nogal wat merkwaardige ideeën in omloop zijn.

Er zijn niet voor niets overal ter wereld verenigingen tegen kwakzalvers. Die vaak een blinde dogmatiek hanteren waarover ook wel weer wat op te merken is.

En nu ik me dit bewust ben, neig ik er toch toe een boek als dit te verhuizen naar het plankje ‘humor’, in plaats er nog serieuze cultuurrelativering in te willen zien.

Zie ook de website misvattingen.nl

Hans van Maanen, Encyclopedie van misverstanden
297 pagina’s
Uitgeverij Boom, 2002


[x]