Boekenweektest 2006

► door: A.IJ. van den Berg

Arthur Japin schreef ditmaal het geschenk voor de jaarlijkse Boekenweek. En dat zullen we weten ook. Nooit eerder heb ik een schrijver meegemaakt die zo aanwezig was in de media als voornoemde Japin.

Geen televisieprogramma kon ik aanzetten, geen krant openslaan. Of hup, daar was Arthur Japin weer in beeld.

Voor wie dat allemaal ontgaan mocht zijn, of desondanks nog altijd te weinig afweet van Arthur Japin, biedt de Openbare Bibliotheek dezer dagen uitkomst. Daar is gratis de Boekenweektest 2006 Arthur Japin te bekomen. Dit boekje bestaat uit een blik in het fotoalbum van Arthur Japin, met wat praatjes bij die plaatjes, en nog wat losse artikelen over deze man. Daarin wordt precies dezelfde informatie over Japin nog eens in net wat andere woorden naverteld.

Aan het slot van dit boekwerk staat een prijsvraag waarin de lezer zijn kennis mag etaleren over Arthur Japin, waarbij fijne prijzen te winnen zijn. De weelde kan niet op.

Hoofdprijs is: een antwoord op uw meest dringende vraag aan Arthur Japin.

Wel bekome. De Boekenweektest 2006 Arthur Japin is mij te hoog gegrepen.

Boekenweektest 2006
Arthur Japin
64 paginas
Stichting CPNB © 2006


[x]opgenomen in het dossier:


© Boeklog 2005-2019. Alle rechten voorbehouden