Han de Wit gaat in ontwikkelingshulp ~ Heere Heeresma

► door: A.IJ. van den Berg

Gerrit Komrij besprak dit boek prijzend, al was het maar omdat het zo veel andere boeken over het Hollandse jongensleven overbodig zou maken. Op mij had een eerste lezing niet veel indruk gemaakt. En dit samen was reden om Han de Wit toch nog eens een tweede kans te geven.

Helaas bevestigde die alleen maar mijn oorspronkelijke oordeel.

Dit boek was in 1972 ongetwijfeld een reactie op die boeken in de decennia daarvoor verschenen, over het opgroeien in die vervelende jaren vijftig. Toen er nog veel nette armoede was overal, maar iedereen zijn schouders eronder zette om Nederland weer op te bouwen.

Alleen, wat ooit satire op de kneuterigheid was, is inmiddels melig geworden. Vooral het pesterige toontje van Heeresma ging mij hoe langer hoe meer tegen staan. Humor veroudert.

Deze editie meldt dat het boek begin jaren negentig nog verfilmd werd. Dat is me toen ontgaan, maar dit boek zet me er ook niet toe aan nu verwoed naspeuringen te gaan doen.

Heere Heeresma, Han de Wit gaat ontwikkelingshulp
of
over het leven, streven, en sneven
van een gewone hollandse jongen
137 pagina’s
Uitgeverij De Prom © 1972/1993

[x]

nauw gerelateerd op boeklog:


© Boeklog 2005-2019. Alle rechten voorbehouden