Nooit rijk, nooit tevreden, nooit verliefd ~ H.C. Andersen

► door: A.IJ. van den Berg

Dit boek had bijna niet aan de minimumcriteria voldaan om hier behandeld te worden. De opgenomen dagboekfragmenten en brieven zijn meestal te particulier van inhoud en ook niet opmerkelijk genoeg om mij heel erg te boeien.

Dat ik het toch op mijn boeklog opneem, komt door iets anders. Als een boek me niet genoeg bevalt om uit te lezen, probeer ik het tenslotte nog even te scannen op interessante passages. In dit geval wees het register mij er op dat H.C. Andersen in Nederland geweest is, en ook bevriend was met onder meer Charles Dickens.

Maar zelfs dat, hoe aardig ook, maakte dit boek niet memorabel. Pas toen ik me ging afvragen hoe Andersen aan zijn inkomen kwam, werd het dat wel. Dit is waarschijnlijk een hoogst particuliere interesse, omdat ik ooit ben afgestudeerd op een scriptie die over een negentiende-eeuwse uitgever ging.

Auteursrechten bestonden toen nog niet. Uitgevers gaven schrijvers meestal een vergoeding per ingeleverd blad tekst, en streken verder alle winst op de verkochte boeken op.

Hoe kon Andersen dan miljonair zijn geworden? Was hij wel miljonair? Zelfs als zijn sprookjes al tijdens zijn leven overal vertaald werden, zoals uit dit boek blijkt?

Antwoorden heb ik nog niet, maar de speurtocht om dat antwoord voor mijzelf te vinden, is leuk. En dat telt.

Hans Christian Andersen, Nooit rijk, nooit tevreden, nooit verliefd
Een keuze uit zijn
dagboeken en brieven
Bezorgd, vertaald, van
noten en een voorwoord voorzien
door Edith Koenders
275 pagina’s
Uitgeverij De Arbeiderspers, Privé-domein, 1998

[x]opgenomen in het dossier:


© Boeklog 2005-2019. Alle rechten voorbehouden