100 beste gedichten van 2002 ~ Gillis Dorleijn red.

► door: A.IJ. van den Berg

Internet biedt enorm rijke mogelijkheden om nieuwe poëzie tegen te komen. Sommige dichters hebben eigen websites, en weer anderen specialiseren zich in het uitgebreid bespreken van het werk van collega’s.

Ook lijken er steeds vaker in boekvorm bloemlezingen te verschijnen, zoals deze. Die is zelfs deel van een inmiddels jaarlijkse reeks.

Elke plaats heeft tegenwoordig zijn stads-, dorps- of streekdichter. Poetry slams zijn al bijna even gewoon geworden voor een avondje uit als cabaret.

Alles groeit en bloeit en lijkt te bewegen, en nog altijd kost het mij enorme moeite een Nederlandstalig gedicht tegen te komen dat me werkelijk aanspreekt. Waarin de taal iets zegt dat nog niet eerder op die manier in woorden gevat werd, en dan toch iets bij me raakt.

Twee keer las ik deze bloemlezing, en alleen een gedicht van Ingmar Heytze zei me wat.

Poëzie lezen is nog het best te vergelijken met goudzoeken, waarbij er frustrerend genoeg maar heel soms iets kostbaars in de zeef blijft hangen. Haast valt dat al niet eens op ook, tussen de massa’s valse bling, pretentieuze dros en doffe armoe.

Gillis Dorleijn red., De 100 beste gedichten van 2002
151 pagina’s
Uitgeverij De Arbeidspers © 2003

[x]

nauw gerelateerd op boeklog:


© Boeklog 2005-2019. Alle rechten voorbehouden