Momenten van herinnering ~ Chris van der Heijden red.

► door: A.IJ. van den Berg

Een groot boek is dit, dat veel dikker lijkt dan de honderdtachtig pagina’s die het biedt. Deze zijn wel van stevig glimmend papier, waar de tekst in kolommen op staat. Dit is een koffietafelboek.

Handel.

Heb ik me te zeer blindgestaard op de naam van de schrijver. Maar Van der Heijden schreef dit boek niet alleen; hij had daarbij hulp van studenten van de Utrechtse journalistenopleiding. Die mochten alle voorwerk doen, waarna de meester met een fijn penseeltje nog even wat hooglichtjes aanbracht.

Momenten van herinnering is bij mijn weten het eerste boek ooit waar niets in stond dat ik niet wist, of anders wel had kunnen weten. Dat komt omdat alles in het boek om voorspelbaarheid gaat; om onze collectieve herinneringen. De jongste geschiedenis sinds 1945 wordt erin behandeld, door er voor elk jaar éen, of heel soms twee, onderwerpen uit te lichten.

Geen cliché wordt hierbij geschuwd. Maar dat was nu ook net de bedoeling. Polygoon-beelden kwamen langs, en kregen iets van een uitleg. Zoiets.

Goed, éen ding houd ik toch over aan het lezen van dit boek. Terloops wordt in een beknopt overzicht van rages door de jaren heen namelijk voor 1973 partnerruil als tijdelijke manie genoemd. Terwijl ik altijd dacht dat achter iedere rage ergens wel een commercieel belang te vinden was.

Chris van der Heijden, Momenten van herinnering
Nederland na 1945

180 pagina’s
Fontaine uitgevers © 2006


[x]

nauw gerelateerd op boeklog:


© Boeklog 2005-2019. Alle rechten voorbehouden