Veranderingen van het alledaagse ~ Isabel Hoving red.

► door: A.IJ. van den Berg

Soms is de som van een essaybundel aanmerkelijk groter dan de delen. Dit was uiteindelijk geen gek boek om te lezen, omdat het over een zeker overzicht biedt, met voor mij soms nieuwe inzichten.

Maar, de kwaliteit van de stukken afzonderlijk wisselde nogal. Veel essays in deze bundel riepen aanmerkelijk meer vragen bij me op, dan ze beantwoordden. Misschien kwam dat door de nogal veilige, politiek correcte onderwerpkeuzes die gemaakt zijn. En sommige auteurs hebben een wel erg kleine invalshoek genomen. Zo worden de veranderingen in onze badcultuur bijna geheel opgehangen aan de ervaringen die de schrijfster persoonlijk opdeed in een Hammaam in Marokko. Dat is mij wat al te makkelijk.

Enfin, misschien zijn mijn vragen wel de vragen van een historicus, die zich te vaak verwonderde waar toch het tijdsbeeld bleef dat hem werd beloofd. De jaartallen uit de titel hadden rustig ingeruild kunnen worden voor het bescheidener 1990-2000, zonder dat iets aan de meeste artikelen veranderd had hoeven te worden. Het heden is voor veel schrijvers steeds belangrijker dan het verleden. Vaak werd hoogstens even anecdotisch teruggeblikt.

Ook kan de invloed van migranten op de Nederlandse cultuur makkelijk worden overschat, volgens mij. Er is ook nog zoiets als de groeiende welvaart, sinds de jaren zestig, waardoor de wereld voor de meeste mensen groter werd. Niet alleen het buitenland kwam Nederland in, ook Nederlanders gingen vaker en verder de grens over.

Het aardigste essay vind ik nog ‘Lekker’ over veranderingen in de eetcultuur, omdat hier het duidelijkst wel aan geschiedschrijving werd gedaan. Zo heeft éen van de auteurs werkelijk de moeite genomen oude Allerhande’s door te nemen. Zoals ik al eens voorspelde hier, biedt dat soort gratis bladen een enorm rijke bron om te ervaren wanneer iets ooit nieuw was, in de keuken.

Isabel Hoving e.a. red., Veranderingen van het alledaagse
1950-2000
Cultuur en migratie in Nederland. Deel 5

446 pagina’s
SDU uitgevers © 2005


[x]


© Boeklog 2005-2019. Alle rechten voorbehouden