Commentator in verkiezingstijd ~ Breedveld & Goslinga

► door: A.IJ. van den Berg

Voor mij is deze bundel om twee redenen interessant. En beide houden verband met de datum waarop het verscheen. Maart 2002. Dat was anderhalve maand voor de meest vreemde Kamerverkiezingen in Nederland ooit. De moord op Pim Fortuyn was op dat moment nog slechts het idee in het hoofd van een fanatieke milieubeschermer, die meende het vaderland te moeten gaan redden.

Dus zijn de commentatoren Willem Breedveld en Hans Goslinga hier nog even zo arrogant laatdunkend over Fortuyn als in de massamedia gewoon was, op dat moment. En daarmee negeerden ze de onvrede in grote delen van de bevolking op een wijze die niet pleit voor hun objectiviteit.

Maar, veel merkwaardiger was voor mij is de constatering dat Breedveld en Goslinga nu nog altijd politiek commentaar geven in het dagblad Trouw. Vijf jaar later. Terwijl ze toen de spelletjes in Den Haag al heel goed door hadden. Vooral in de eerste artikelen uit deze bundel staan sterke analyses over waar het in de Nederlandse politiek aan schort. De grote partijen klonteren samen in het midden.

De ruimte om echt politiek te bedrijven is zodoende tot bijna nul gereduceerd. [17]

Wat maakt dan dat beide heren dat geneuzel in Den Haag nog altijd zo vreselijk belangrijk vinden, dat ze ook nu alleen daar over schrijven?

Het moet wel heel gezellig zijn daar. Schurkend tegen wat zij als de macht ervaren.

Breedveld verbaasde me overigens gisteren toch, door mee te gaan [jpg] in de dodelijke conclusie van bestuurskundige Klaartje Peters dat de provincies hun nut nogal overdrijven.

Maar het belang van de provincies overdrijven is toch nodig? Anders vallen er ineens gaten in het gesloten baantjescircuit dat in Nederland bestaat, vanwege die ongezonde menging van politiek en openbaar bestuur hier. Dat moet Breedveld toch zeker wel weten?

Ofwel, dit boekje roept de grote vraag op waarom sommige mensen de consequenties van hun eigen woorden niet lijken te beseffen. Of hoe het kan dat twee heren in tekst altijd bagatelliseren wat ze tegelijk belangrijk maken door het eeuwig hun aandacht te blijven geven.

Breedveld & Goslinga, Commentator in verkiezingstijd
Trouw Dossier nr 18

176 pagina’s
Rainbow Pocketboeken en Dagblad Trouw, 2002

[x]opgenomen in het dossier:


© Boeklog 2005-2019. Alle rechten voorbehouden