How Mumbo-Jumbo Conquered the World ~ Francis Wheen

► door: A.IJ. van den Berg

Dit kwam als een ontstellend Brits boek op me over. Bovendien werd het nooit echt een boek, maar leest het als een verzameling losse essays. Francis Wheen, die werkt voor het satirische blad Private Eye, bekeek wat hem allemaal niet beviel in de wereld om hem heen, en formuleerde daar eens zijn opinies over.

Dit zijn er nogal wat. Hem bevallen zaken nogal eens niet.

Die meningen zijn vooral op zinsniveau ook heel genietbaar. Wheen heeft er bijvoorbeeld een goede hand van om vernietigende quotes op te duikelen.

Wel schiet hij mij op analytisch niveau tekort. Het boek springt ook wat merkwaardig van onderwerp naar onderwerp. Daarbij wordt het op zich nooit vervelend om te lezen, alleen dringt zich opvallend vaak de vraag op waarom ik nu toch steeds weer nieuwe informatie erbij krijg uitgeserveerd.

Van Britse politiek gaat het onder meer naar religie en bijgeloof, naar het einde van de Koude Oorlog, het militair-industrieel complex, of de waanzin van de beurs, met nogal wat dwarsstraten naar andere thema’s daartussen. Verder is er betrekkelijk weinig samenvattends over te zeggen.

Door het gebrek aan structuur, of een meer historische duiding, is dit typisch een boek dat bij het herlezen óf allerlei nieuwe schatten kan blootgeven, óf dan werkelijk helemaal doodslaat.

Francis Wheen, How Mumbo-Jumbo Conquered the World
A Short History of Modern Delusions

328 pagina’s
Fourth Estate, 2004


[x]