Principal Products of Portugal ~ Donald Hall

► door: A.IJ. van den Berg

Er komt geen woord over Portugal voor in deze bundel, maar voor al die pagina’s proza plopte een titel met prettig veel p’s wel plezierig. Zo dacht de dichter Hall. Gelukkig is er verder aan de stukken niets gemaakts te merken.

Interessant is dit boek om een aantal redenen. Allereerst nog wel dat dit boek verscheen vlak nadat de schrijver ten dode was opgeschreven. Ik verwees daar eerder naar in mijn boeklogje over het autobiografische Life Work. Was dat boek een persoonlijke plaatsbepaling in de tijd, dan maakten de omstandigheden deze bundel tot een afgewogen keuze uit alle teksten die Hall ooit schreef voor het geld. Noem ook dat maar een eindafrekening.

Opmerkelijk is bovendien dat hij in een slotessay inzicht geeft in de moeite die het hem kostte om proza te schrijven. Donald Hall wist al jong dichter te zijn, Maar tegelijk met dat besef begreep hij ook nooit van de poëzie alleen te kunnen leven. Toch duurde het werkelijk decennia voor hij meende ook een eigen stem te hebben gevonden in de prozastukken die hij om den brode schreef.

Dat hij inzicht geeft in hoe het is, om bijvoorbeeld voor The New Yorker te schrijven, en eindeloos correcties te moeten aanbrengen, vind ik bijzonder. Al publiceert Hall het verhaal over de beeldhouwer Henry Moore in dit boek met zijn eigen eerste zin. Niet met die informatievere hem opgedrongen.

Opvallend is verder ook Hall’s onderwerpkeuze. Al spreekt het op zich bijna vanzelf dat een dichter over andermans poëzie schrijft, Donald Hall wijdt in deze bundel ook rustig een hele reeks verhalen aan sport; in dit geval over een paar helden uit het honkbal en het basketbal.

Maar naast de slotbeschouwing sprak me het meest aan wat hij schreef over stillezen, en hardop lezen. Hall is een dichter die het betreurt dat kinderen op school geen poëzie meer uit hun hoofd hoeven te leren; zoals trouwens meer van zijn collega’s.

Het is ook een smalle basis om te gaan schrijven met alleen het vocabulaire dat je uit jezelf bent gaan spreken.

Donald Hall, Principal Products of Portugal
Prose Pieces

271 pagina’s
Beacon Press, 1995

[x]opgenomen in het dossier:

nauw gerelateerd op boeklog:


© Boeklog 2005-2019. Alle rechten voorbehouden