Bylden ~ Uilke Tuinstra

► door: A.IJ. van den Berg

Uilke Tuinstra [1915] laat zien dat het nooit te laat is om te debuteren. Jammer genoeg maakt zijn bundel wel de indruk wat bij elkaar geharkt te zijn. Naast een enkel opvallend goed gedicht — Tuinstra won een keer de Reli-relly met een vers — staat er ook heel wat gelegenheidswerk in waarvan de houdbaarheid wat te kort is gebleken.

Verder is mij een vraag of deze bundel mee kan dingen naar de Fedde Schurer-priis. Zo bestaat namelijk het grootste gedeelte van de opgenomen verzen uit Nederlandstalige poëzie.

Zo Tuinstra mee kan dingen naar een prijs, dan zou dat dus moeten zijn op de kracht van een enkel gedicht. Maar als ik bij alle andere boeken ook alleen van het allerbeste daarin zou uitgaan, werd de strijd ineens wel heel anders.

kandidaat publieksprijs?nee
kandidaat Fedde Schurer-priis?nee
Bylden
Gedichten
van Uilke Tuinstra
53 pagina’s
Humanistisch Verbond Friesland en Humanitas, 2007

[x]


© Boeklog 2005-2019. Alle rechten voorbehouden