Wynfearren by ’t lemieren ~ Andries Miedema

► door: A.IJ. van den Berg

Dit is een dik boek, voor een dichtbundel die nog tijdens het leven van de auteur wordt uitgegeven. En ik weet niet of Andries Miedema [1937] er goed aan gedaan heeft, zo veel poëzie ineens te publiceren. Het is namelijk niet zo dat de gedichten elkaar nu versterken. Erger nog, ondanks enkele herhaald terugkerende thema’s — als het zeemansbestaan en wat natuurpoëzie — kan ik niet goed zien waarop bij de bundeling precies geordend is.

Anderzijds schrijft Miedema gedichten op rijm, in klassieke versvormen. En het deed me wel degelijk deugt het Fries weer eens met zo veel beheersing en zo streng ritmisch gebruikt te zien worden. Voor mij voegt dat toch iets toe aan de waarde van poëzie. Al is het niet zo dat me meteen regels, of frasen, uit Wynfearren by ’t lemieren zijn bijgebleven.

kandidaat publieksprijs?wellicht
kandidaat Fedde Schurer-priis?wellicht
Andries Miedema, Wynfearren by ’t lemieren
Fersen

163 pagina’s
Utjouwerij Frysk en Frij, 2005

[x]


© Boeklog 2005-2019. Alle rechten voorbehouden