Sân scheppen sâlt ~ Jelle Zwart

► door: A.IJ. van den Berg

Jelle Zwart [1926] heeft een groot aantal verzen verzameld in deze bundel. Misschien wel te veel, waardoor de hoogtepunten wat wegvallen tussen de pogingen die net wat minder spits zijn.

Dit kan ook komen omdat versvormen elkaar afwisselen. Zwart heeft nogal wat gedichten geschreven waar hoogstens éen twee woorden op een regel staan. Die worden in dit boek dan om mij onbekende redenen gevolgd door verzen van een meer klassieke regellengte.

Nu is met rede te zeggen dat gedichtenbundels misschien niet bedoeld zijn om van kaft tot kaft gelezen te worden. De meeste zijn misschien beter geschikt om er af en toe éen vers uit te pikken. Maar toch.

Beoordeeld naar het beste wat deze bundel te bieden heeft, reikt Zwart heel hoog. Beoordeeld naar het boek als geheel, is de kracht minder. Dan wordt vooral duidelijk hoeveel Jelle Zwart in zijn inmiddels lange leven heeft moeten oefenen om tot die hoogtepunten te komen.

kandidaat publieksprijs?ja
kandidaat Fedde Schurer-priis?wellicht
Jelle Zwart, Sân skeppen sâlt
fersen

127 pagina’s
Utjouwerij Frysk en Frij

[x]


© Boeklog 2005-2019. Alle rechten voorbehouden