Ode Less Travelled ~ Stephen Fry

► door: A.IJ. van den Berg

Stephen Fry schrijft ook gedichten. Alleen is de kans niet heel groot dat u of ik ooit éen vrij vers hem te lezen krijgen. Fry is zich maar al te zeer bewust dat zijn status als bekende Brit elke objectieve ontvangst van die poëzie in de weg staat.

Nu goed, er staan in dit boek wat voorbeelden van eigen hand als uitleg bij de verschillende versvormen. Maar Fry schrijft alleen gedichten voor zijn eigen plezier in de omgang met taal. En dit boek is vooral bedoeld om ook anderen dit plezier te laten leren kennen, en hen daartoe wat technieken aan te reiken.

The Ode Less Travelled – een melige woordspeling die bijvoorbeeld Wouter Bos pas sinds kort begrijpt – is een leerboek, met oefeningen aan het eind van elk hoofdstuk. En dus komen alle klassieke elementen uit ene leerboek over dichten langs, van alle soorten metrum, tot hoofdstukken over de verschillen die er bestaan in rijm. Verder is er wel heel ruime aandacht voor al die verschillende versvormen die er sinds lang bestaan; van de limerick tot de ballade, van het sonnet tot het achrostichon, en wat niet meer.

Niet al Fry’s opmerkingen daarbij zijn even interessant voor een Nederlandstalige lezer. Onze taal is het Engels niet; er gelden nogal wat andere wetten voor. In die zin is bijvoorbeeld Handboek voor plezierdichters | Versvormen. Leesbaar handboek van Drs. P. nuttiger, en minstens zo amusant.

Want, daar ging het mij natuurlijk om. Ik heb die uitleg over metrum en alles op de middelbare school al verteerd, en daar nooit iets mee gedaan. Ik ben op zijn best een amper begrijpende consument van gedichten, die van dichters en dit soort boeken vooral hoopt te leren waarom zo weinig poëzie er maar toe doet.

Als Fry iets meer essay in zijn boek had gestopt; en wat explicieter was geweest in zijn voor- en afkeuren – wat heel goed had gekund zonder daarmee tijdgenoten te beledigen – had ik dit een aardiger boek gevonden. Nu biedt The Ode Less Travelled weliswaar heel erg veel, maar nauwelijks materiaal waar ik op te wachten zat.

Stephen Fry, The Ode Less Travelled
Unlocking The Poet Within

357 pagina’s
Arrow Books 2007, oorspronkelijk 2005

[x]