Six Feet Over ~ Mary Roach

► door: A.IJ. van den Berg

Na in Stiff te hebben onderzocht hoe veel nut het menselijk lichaam nog heeft na iemands dood, lag een vervolg voor de hand. Er is nog iets anders dat de mens tot mens maakt dan diens lichaam. En heel veel mensen weten zeker dat dit iets verder leeft na het overlijden.

Gelukkig is Mary Roach sceptisch, en zoekt ze bij haar verklaringen toch liefst het eerst naar een wetenschappelijk aanvaardbare oorzaak.

Bovendien heeft ze humor.

Maar wat een boek als dit uiteindelijk het meest genietbaar maakt is Roach haar grote empathie. Want ik vind de grote mannelijke ontmaskeraars vaak onuitstaanbaar — of dit nu om Richard Dawkins gaat over religie, of biologen tegenover al die gelovigen in God de schepper — omdat de toon waarop zij hun waarheden verkondigen me te triomfantelijk is. Mary Roach ontmaskert evenzeer, maar zij verricht daarbij bovendien nog de krachttoer om de lezer sympathie te laten houden voor al de mensen die toch in onzin willen geloven.

Haar verhaal over reïncarnatie is veel meer een zedenschets over Hindoes in India, die vaak een groot verlies hebben meegemaakt, dan iets anders.

Als zij op cursus gaat om haar gaven als medium te ontdekken, merkt ze dat de meest ‘talentvolle’ medeleerlingen niets anders doen dan hun alledaagse sociale ervaring gebruiken om een ander te plaatsen. Vervolgens is het niet heel moeilijk om allerlei waarheden over zo iemand te verkondigen. De meeste mensen zijn vrij voorspelbaar; die gedragen zich als iedereen in hun sociale klasse. En als mensen willen geloven dat een medium contact heeft met de doden, dan dient alles eerst ter bevestiging van dit geloof.

Dus is dit boek bovenal een boek over het gemak waarmee mensen alles willen aannemen. Helemaal als ze verdrietig zijn.

Mary Roach, Six Feet over
Adventures in the Afterlife

293 pagina’s
Canongate Books 2008, oorspronkelijk 2005

[x]