One Writer’s Beginnings ~ Eudora Welty

► door: A.IJ. van den Berg

De schrijfster Eudora Welty [1909 – 2001] was ooit een kind, net als iedereen, en ze vertelt daarover in dit boek. Al gaat het ook wel over waar ze school ging, wat haar eerste baantjes waren, en wat ze haar eerste geslaagde verhaal vond.

Maar het is vooral die kindertijd in de zuidelijke staat Mississipi, en de mensen daarin, die ze het meest uitgebreid beschrijft. Met oog voor het tekende detail. Met een wijsheid ook, die door de afstand in jaren komt. Met terugwerkende kracht wordt een angstaanjagend ouderwetse onderwijzeres een dappere vrouw, als Welty bedenkt hoe laag haar inkomen moet zijn geweest. En al dit leverde een warm boek op.

Zoals er ‘feel good movies’ bestaan, kunnen er dus ook ‘feel good memoirs’ zijn. Ik wist niet dat het mogelijk was. Al bestond er dan een broertje dat al stierf voordat Eudora geboren werd, en haar moeder wel degelijke tekende. Maar juist door schaarse littekens als deze valt ook weer op hoe weinig ellende er verder was. Waardoor de genegenheid waarmee Welty terugkeek alle ruimte krijgt.

Enfin, soms is het lezen van een boek als een roes, waarover achteraf weinig meer op te merken valt dan dat de ervaring prettig was. Zonder dat een verslaving nu meteen dreigt, trouwens.

* Eudora Welty werd vandaag honderd jaar geleden geboren.

Eudora Welty, One Writer’s Beginnings
105 pagina’s
Bookspan 2002, oorspronkelijk 1983, 1984

[x]

nauw gerelateerd op boeklog:


© Boeklog 2005-2019. Alle rechten voorbehouden