Wisselwachter ~ Jean-Paul Franssens

► door: A.IJ. van den Berg

Franssens debuteerde met deze novelle, die vrij uitdrukkelijk litteratuur wil zijn. Zo krijgt geen der personages een naam. De wisselwachter heet de wisselwachter. Diens vrouw zijn vrouw. En verder komt er nog een postbode in voor. Plus een machinist en een hulpje.

Evenmin bekommerde Franssens zich om onbenullige details als waar het verhaal zich afspeelde. Dit kan daarmee overal zijn, waar een spoorlijn ligt. Maar de wisselwachtersvrouw houdt er een moestuin op na, en daarmee vallen sommige regio’s op aarde toch af.

Hoogtepunt in het professionele bestaan van de wisselwachter is de ene goederentrein die dagelijks passeert. Stel je toch eens voor als op dat moment de wissels verkeerd stonden…

Zo bekeken heeft zijn werk uitermate veel nut. Zelfs als het hoofdkantoor daar op een gegeven moment anders over beslist.

Op de keper beschouwd was De wisselwachter bijna een uitbeelding van de Camus’ problematiek in zijn Mythe van Sisyphus, die ik een paar maanden terug las. En daar droeg de zo schematische en sprookjesachtige vertelling stevig aan bij.

Helaas betekende die overeenkomst ook dat het einde van dit boek voor mij niet als verrassing kwam.

Jean-Paul Franssens, De wisselwachter
84 pagina’s
Uitgeverij De Harmonie, 1981

[x]