Jollity Building ~ A.J. Liebling

► door: A.IJ. van den Berg

De voorbeeldige bibliografie in deze uitgave van de Library of America heeft ook een nadeel. Ineens valt op dat deze verzamelbundel enkele bundels bevat met later geherpubliceerd werk, in plaats van alleen maar oerpublicaties.

In de vroege jaren zestig kwamen er enkele zeer goed verkopende paperbacks uit met stukken van Liebling. En juist die zijn gebruikt voor canonisatie in de Amerikaanse bibliotheek, opvallend genoeg.

Over Liebling’s bemoeienissen met de pers verscheen in 1949 bijvoorbeeld al het boek The Wayward Pressman. En dit had ik graag gelezen, omdat dit ook persoonlijke herinneringen zou bevatten over Liebling’s loopbaan in de journalistiek. Dus wordt dat nog speuren.

In The Jollity Building zijn dan weer artikelen uit meerdere decennia herdrukt, waarvan de eerste helft speelt in het buurtje in New York rond Broadway — waardoor wat Liebling schrijft ineens nogal aan vriend en collega Joseph Mitchell deed denken. Het tweede deel bestaat uit een portret in verschillende afleveringen van de kleurrijke journalist ‘Colonel Stingo’. Die vertegenwoordigt een ander tijdperk — de tijd dat een goed verhaal nog niet werd doodgecheckt, en een verslaggever er nog op uit ging, in plaats zich te verschansen achter een bureau, met een telefoon als enige contact met buiten.

En dan ligt het niet aan A.J. Liebling, die zoals gebruikelijk prachtige zinnen schrijft. Dan is het toch de wat liefdeloze bij elkaar gesmeten verzameling aan stukken die dit boek niet bijzonder memorabel maakt. Er zit geen evenwicht in The Jollity Building. Stukken uit 1938, toen die crisis nog niet overwonnen was, zijn blijkbaar niet straffeloos te combineren met verhalen van vijftien jaar later. Zelfs al hebben ze hetzelfde onderwerp.

Tijden hebben tijden.

A.J. Liebling, The Jollity Building
146 pagina’s
© 1962
in:
A.J. Liebling, The Sweet Science and Other Writings
1058 pagina’s
The Library of America, 2009

[x]opgenomen in het dossier: