Book That Changed My Life ~ Roxanne J. Coady & Joy Johannessen (eds.)

► door: A.IJ. van den Berg

Er is eigenlijk maar éen reden om een bundel als deze te lezen. En die reden bestaat voor een groter deel uit hoop dan iets anders. Misschien heeft éen van 71 schrijvers die een tekstje aanleverden ooit een boek gelezen dat ook mij zal boeien. Misschien word ik op iets moois gewezen dat ik anders nooit ontdekt zou hebben; of in elk geval niet zo gauw

In die zin is het ook wat vroeg om nu al een boeklogje te wijden aan mijn gedachten over The Book That Changed My Life. Want ja, lezing leverde me zeker enige titels op om toch eens te exploreren. Alleen ben ik nog niet zo ver om die boeken al in huis te hebben; laat staan dat die al gelezen zijn.

Prettig aan deze bundel was dat het aantal voorspelbare titels beperkt bleef. Vanzelfsprekend noemde iemand de Bijbel als boek dat zijn leven veranderde. Ook was er de onvermijdelijke liefhebber van Shakespeare. Salinger’s Catcher in the Rye kwam een paar keer langs, net als The Great Gatsby, en nog zo een paar klassiekers. Daar tegenover stond dan weer iemand die de postordercatalogus noemde van Sears, Roebuck and Co.. Opvallend vaak zelfs was zowel de geprezen schrijver als het genoemde boek mij onbekend. En dan vond ik de tekst die aan beide gewijd werd al gauw eens te kort.

Overigens gold die onbekendheid al evenzeer de meeste auteurs die gevraagd was om iets te leveren.

Er bestaan werelden en oeuvres waar ik geen weet van heb. En elk boek dat me daar van doordringt, is een rijk boek te noemen.

The Book That Changed My Life
71 Remarkable Writers Celebrate the
Books That Matter Most to Them

Editied by Roxanne J. Coady & Joy Johannessen
198 pagina’s
Gotham Books 2007, oorspronkelijk 2006

[x]


© Boeklog 2005-2019. Alle rechten voorbehouden