Tabee, New York ~ F. Springer

► door: A.IJ. van den Berg

In zijn latere boeken is de hoofdpersoon bij Springer nogal eens een man met een onmogelijke liefde voor een vrouw. Al blijft dan wel prettig vaag of het nu echt liefde is, of gewoon projectie van een veel onbestemder verlangen.

De vroege novelle Tabee, New York heeft ook zo’n man als hoofdpersonage, die onverwacht een eerder onbereikbare vrouw ontmoet. En misschien is dit mijn favoriete Springer-boek, omdat het dan wel even wat tussen beide wordt. Terwijl dit toch helemaal niet kan. En het verhaal alleen zo al eens een wat ander commentaar biedt op dat thema van de onmogelijke liefde.

Het boek gaat over een diplomaat, die werd uitgezonden naar New York. Het wordt zijn allereerste werkplek op een consulaat, terwijl hij inmiddels toch al in de dertig is.

Het verhaal speelt zo’n twintig jaar na de Tweede Wereldoorlog, als de herinneringen aan die tijd nog vrij algemeen leven.

Door een uitnodiging van een club Indische Nederlandse komt hij met twee oud-klasgenoten in contact, die inmiddels getrouwd zijn. De man van hen heeft hij nooit gemogen. Dat is éen van die opscheppers die de boeken van Springer altijd zo plezierig bevolken. Maar die vrouw, dat is toch een heel ander verhaal.

Enfin, dan zie ik nu, als cynisch geworden lezer, dat Springer in zijn latere werk beter schrijft. En het was ook raar om deze novelle zo kort op Kandy te lezen, waarin de personages al zo veel verder van de kamptijd in Indië afstaan, en er toch ook die aantrekkingskracht speelt tussen een jongen en een meisje.

Maar waar ik vreesde dit boek in mijn herinnering mooier te hebben gemaakt dan het is, was dat toch niet zo. Het werkte nog net als bij de eerste keer lezen. In éen zitting uit.

F. Springer, Tabee, New York
90 pagina’s
Em. Querido’s uitgeverij; 1974

[x]