Size of Thoughts ~ Nicholson Baker

► door: A.IJ. van den Berg

Nicholson Baker houdt ervan om stil te staan bij onderwerpen waaraan makkelijk voorbij gegaan wordt. En daarbij is hij dan vaak ook nogal eens mateloos; om niet te zeggen ongeremd. Dit betekent, heel simpel, dat als Baker schrijft over iets dat me interesseert, hij al gauw de boeiendste schrijver denkbaar wordt.

Schrijft Baker over iets dat me niet wezenlijk boeit, dan lukt het hem nooit om me te enthousiasmeren; of om me ondanks mijzelf verder te laten lezen. Dan is hij langdradig.

En omdat er meer langdradige beschouwingen in dit boek staan dan prettige stukken, zal The Size of Thoughts niet snel tot mijn favorieten gaan behoren. Terwijl ik delen zeker ga herlezen.

Zo bestaat een heel groot deel van deze essaybundel uit een speurtocht naar de herkomst van twee dichtregels van Pope.

The Bookful Blockhead, ignorantly read
With Loads of Learned Lumber in his Head.

En daarover boeide mij eigenlijk alleen dat ‘lumber’ in deze betekenis dezelfde etymologie heeft als het Nederlandse ‘lommerd’; allebeide zijn woorden die verwijzen naar de Lombarden, die zo vaak ergens de pandjeshuizen dreven.

Duurt Baker’s tekst alleen nog 147 bladzijden meer.

Eveneens niet het meest boeiend, want inmiddels achterhaalt, was wat Baker midden jaren tachtig schreef over de verschillen tussen de papieren bibliotheekcatalogi, en de digitale versies daarvan. Weinig bibliotheken zullen iemand tot de kaartenbakken toelaten. Als die er nog zijn. Bovendien maken digitale catalogi zoekexercities van afstand mogelijk, zonder dat daar de fysieke verplaatsing naar de bieb voor nodig is. Maar dit vermocht de auteur nog niet te zien.

Tegelijk, dit boek begon nu juist heel sterk, met helaas relatief korte essays over onderwerpen als denken, modelvliegtuigjes, de nagelknipper, hardop lezen, slang, leestekens, en het boek als meubelstuk. En die stukken zijn dan zo goed in hun volheid, dat het vervolgens daaruit slecht citeren is.

Een heel bescheiden poging dan toch:

All large thoughts are reluctant. [12]

scheiding

And though my own voice has proved to be-despite my high secondary–sexual expectations, and even though I was pretty tall and tall people often have voice boxes to match–not quite the pebbly, three-dimensional mood machine I’d counted on, I do occasionally now like reading aloud what I’ve written. [69]

Nicholson Baker, The Size of Thoughts
Essays and Other Lumber

355 pagina’s
Vintage 1997, oorspronkelijk 1996

[x]