2013, en nu? ~ bij de 9e jaargang

► door: A.IJ. van den Berg

Zoals mensen gereedschappen maken, zo maken werktuigen de mens. Aan het begin van de negende jaargang van boeklog, na zo’n 2400 boeklogjes, zijn mijn ideeën over wat deze website is en doet anders dan in het begin.

De site heeft namelijk grote invloed gehad — op mijn leesmenu bijvoorbeeld; alleen al doordat ik bewuster boeken ben gaan kiezen om te lezen. Er is soms lijn in mijn leesgedrag.

En het heeft nut om aan te tekenen wat zoal mijn gedachten waren bij het lezen van een boek. Dus zal dit publieke leesdagboek nog wel even blijven bestaan.

Niet te vermijden zal daarbij zijn dat komende boeklogjes nog meer dan voorheen afwijken van de doorsnee boekrecensie in krant of weekblad. Steeds beter is me duidelijk geworden dat een echt goede recensie bijvoorbeeld vereist om een boek twee keer te lezen. Met een behoorlijke spanne tijds daartussen.

En het enige dat professionele recensenten en ik gemeen hebben, is dat wij menen al na de eerste kennismaking een reactie te kunnen geven. Zij moeten dat ook, omdat voor hen allereerst usance is om de publicatieschema’s in boekenland te volgen, en actueel te doen. Mijn boeklogjes zijn eerder lui te noemen, omdat me allereerst mijn persoonlijke reactie interesseert.

Alleen staat geen boeklogje hier los van het andere.

Context creëert ook betekenis; dat is éen van eeuwige thema’s hier.

Boeklog is een feuilleton, met beter en minder geslaagde afleveringen. Boeklog krijgt vorm vanuit een verzameling aan inzichten en vooroordelen waarin minder verandert dan ik wel zou willen.

Niet in elk boeklogje over een roman zal ik daarom herhalen moeite te hebben met de grote status van lange fictiewerken — alleen al omdat er altijd iets is aan een roman dat niet deugt.

Niet bij vrijwel elke biografie zal ik schrijven dat de maker er te zeer op vertrouwt dat de status van de geportretteerde het boek wel interessant zou maken. De biografie is een onmogelijk genre.

En niet altijd zal ik opgewonden bezoekers meer geduldig uitleggen dat boeklog nimmer aan hun voorwaarden kan voldoen, simpelweg omdat boeklog míjn vrijplaats is. En dat hun probleem daarmee allereerst iets over hún blindheid zegt.

Ik onderzoek mijn vooroordelen tenminste.

[mede ter vervanging van de tekst op de ‘over boeklog’-pagina]


[x]

nauw gerelateerd op boeklog:


© Boeklog 2005-2019. Alle rechten voorbehouden

een reactie

Karel  op 5 januari 2013 @ 15:44:07

Persoonlijk vind ik je boeklogjes niet “lui” geschreven, eerder aangepast aan het medium. In ieder geval wil ik je toch enorm bedanken voor je inspanningen, want mijn leessmaak is door jouw boeklog verruimd.