Rogerson’s Book of Numbers ~ Barnaby Rogerson

► door: A.IJ. van den Berg

Had dit boek niet de verhoudingen volgens de gulden snede getoond op het omslag, en ware het niet voor weinig in de januari-uitverkoop aangeboden, dan had ik het genegeerd.

En was dat dan jammer geweest?

Helaas komt de gulden snede in het hele boek niet voor. Evenmin als wiskundig zo nuttige getallen als π of e. Rogerson’s Book of Numbers gaat enkel over cultureel belangrijke getallen. Over iconische nummers. Waarvan de lezer sommige al wel zal kennen. Dat de week zeven dagen heeft bijvoorbeeld. Of dat we vier windstreken gebruiken. De Franse revolutie zich met drie waarden profileerde. Maar waarvan verreweg de meeste opsommingen toch geheel nieuw zullen zijn.

De twaalf symbolische ketens die een Boeddhist moet verbreken om aan het lijden te ontsnappen?

De tien kwaliteiten die een Bedoeïen -strijder dient te hebben?

De acht verloren boeken van Mani?

De confederatie van de vijf havens?

Wat de verzameling in Rogerson’s Book of Numbers vooral laat zien dat is dat alle religies rituelen hebben. En dat deze rituelen vervolgens vaak gebonden zijn aan een precies uitgewerkt tal handelingen. Waarop ook blijkt dan dat de wereld heel wat meer religies heeft gekend dan waar ik weet van had. Waardoor al die tot in het detail uitgewerkte rituelen zowel wat vreemd overkomen als nog indruk maken ook.

Aardigst is dit naslagwerkje als het terloops kennis aanrijkt. Wat nu net bij al die opsommingen over de mij onbekende religies niet altijd opgaat — de lemma’s zijn daarvoor te kort.

Maar zo’n opmerking bijvoorbeeld bij de twaalf sterrentekens, dat deze al sinds de Soemeriërs 5.000 jaar terug onveranderd in gebruik zijn gebleven, maakt indruk. Zelfs al worden horoscopen daar niet meer waar van. En is dit historische feitje misschien wel eerder een illustratie dat sommige denkfouten blijkbaar onuitroeibaar zijn. Misschien omdat het verlangen om iets van grip te krijgen op de chaos die leven heet zo blijvend menselijk is.

De dingen benoemen wordt dan éen manier om houvast te vinden. Tellen en op een rij zetten, is dus een andere methode.

Barnaby Rogerson, Rogerson’s Book of Numbers
278 pagina’s
Profile Books, 2013

[x]


© Boeklog 2005-2019. Alle rechten voorbehouden