Three Men in a Boat ~ Jerome K. Jerome

► door: A.IJ. van den Berg

Een boek lezen terwijl je allereerst nieuwsgierig bent naar het vervolg — soms is het lezen een plicht. Want Three Men on the Bummel gaat over een fietsreis eind negentiende eeuw, die me intrigeert. Om die fietsreis. En om dat einde negentiende eeuw. Terwijl het succesboek altijd de voorganger Three Men in a Boat is geweest. En deze vertelling durfde ik helaas niet goed over te slaan, uit angst iets te missen dat het vervolg ontoegankelijk zou maken, zonder nu heel nieuwsgierig naar de inhoud te zijn.

Toch kende ik dit boek al. Waarschijnlijk zonder het ooit goed gelezen te hebben. Hoogtepunten uit deze roman zijn in tal van bloemlezingen over humor herdrukt — en van zulke boeken kon ik ooit geen genoeg krijgen. Bovenal is de toon van dit boek later door nogal wat auteurs overgenomen.

Dus wellicht betrof de herkenning niet meer dan het stijltje, en het gegeven dat bijvoorbeeld zo veel columnisten nog dagelijks uitmelken. Er kan al gauw leedvermaak ontstaan als mensen iets proberen te doen waar ze geen ervaring in hebben.

In dit boek gaan drie jonge mannen uit de hogere middenklasse, en niet te vergeten een hond, een paar dagen spelevaren op de Theems. Dat was namelijk even mode toen. Daarbij voeren ze stroomopwaarts van Kingston naar Oxford. Laat dat een reis van een goede honderd mijl zijn. Roeien en punteren moesten ze daarbij, in een open skull, die toch ook kon zeilen,

Humoristisch uitgangspunt is daarbij natuurlijk dat ze geen van drieën ervaren bootkampeerders zijn, en daarmee nogal onvoorbereid op reis gaan.

Een hoogtepunt in het boek, waarvan ik zeker wist het al te kennen, is bijvoorbeeld dan het probleem hoe je een conservenblik open krijgt zonder opener.

Maar het kostte moeite om me aan de roman over te geven. Wat toch vooral door het toontje kwam van auteur; diens voortdurende overstatement om zijn anekdotes grappig te maken.

Three Men in a Boat is een boek dat ik prachtig had gevonden, ware het op mijn pad gekomen in de periode dat ik voor het eerst Saki las; en het Engels ontdekte; op de middelbare school. Ditmaal kwam het domweg te laat voor mij als verwende lezer om er nog heel erg door geboeid te kunnen worden. En daarmee werd het interessanter om om het boek heen te lezen. Zo had Jerome K. Jerome oorspronkelijk met het boek een reisgids zullen schrijven over de plaatsen aan de Theems die in zijn humoristische roman opduiken — mede vanwege de mode indertijd om op de rivier te gaan spelevaren.

Die wetenschap verklaart inderdaad waarom de roman soms opvallend uitgebreide beschrijvingen bevat van bezienswaardigheden, terwijl deze verder geen enkele rol spelen in het verhaal.

[ wordt vervolgd ]

Jerome K. Jerome, Three Men in a Boat
(to say nothing of the Dog)
166 pagina’s
Wordsworth Classics, oorspronkelijk 1889

[x]opgenomen in het dossier:

nauw gerelateerd op boeklog:


© Boeklog 2005-2019. Alle rechten voorbehouden