Van oude mensen, de dingen die gaan komen ~ Dick Sipsma

► door: A.IJ. van den Berg

Sipsma [1936 — 2011] was een pionier in Nederland als het ging om aandacht vragen voor de noden van ouderen. Dit essay, Van oude mensen, de dingen die gaan komen, wijkt in die zin wat af van zijn andere werk.

Hij waarschuwt namelijk ditmaal onder meer vriendelijk dat er meer vitale zestig-plussers zijn dan ooit, en dat de meeste daarvan niet achter de geraniums willen blijven zitten. De oudjes komen eraan.

Alleen is de samenleving daar nog helemaal niet op ingericht.

Toch was deze tekst voor mij het informatiefst als Dick Sipsma de stelselmatige discriminatie beschrijft die de maatschappij voor ouderen in petto heeft. Zoals de verplichte pensionering, die voor zo veel mensen blijft voelen of ze zijn afgedankt.

Zoals ook de onnozelheid onder medici in de omgang met klachten bij mensen op leeftijd. Bij wie het vaak zo veel simpeler is om de kwaliteit van het leven te doen toenemen, zelfs al zou dat voor enkel nog een paar jaar zijn, dan de doktoren beseffen.

Wijze woorden wijdde Sipsma ook aan hoe merkwaardig het onze levens eigenlijk zijn ingericht. Hij, en ik, menen bijvoorbeeld dat mensen veel vaker een tijd studieverlof zouden moeten kunnen nemen. Om dan eens een jaar, of twee, afstand te nemen van alles, om gemotiveerd nieuwe kennis op te doen, en daarna verfrist verder aan het werk te gaan.

Iedereen zou daar beter van worden.

Enkel in Scandinavië is de samenleving ingericht op dit soort keuzes. In Nederland blijft het al uitzonderlijk als je niet direct na de middelbare school gaat studeren, maar eerst gaat kijken wat je nu eigenlijk wilt. Dat ik op de rijpe leeftijd van 24 pas naar de universiteit trok, werd ook stevig door de overheid afgestraft in financiële zin; vanwege te oud.

En bij dit soort van constateringen, dat het zo makkelijk beter zou kunnen dat het raar blijft dat dit nooit gebeurt, is het makkelijk om pessimistisch te worden. Van oude mensen, de dingen die gaan komen is evenwel een optimistische tekst. Dick Sipsma had ook domweg de statistieken over de vergrijzing aan zijn kant om zijn gelijk simpel te kunnen scoren.

Dick Sipsma, Van oude mensen, de dingen die gaan komen
93 pagina’s
Cossee, 2008

[x]


© Boeklog 2005-2019. Alle rechten voorbehouden