Nederland seculier! ~ August Hans den Boef

Over twintig jaar, zo schat ik, kijken we op de eerste jaren van de 21e eeuw terug als een periode waarin het altijd aanwezige cultuurpessimisme zich vooral uitte in moslimhaat. Den Boef zal natuurlijk stellen zich in dit pamflet tegen alle uitwassen van godsdienst te hebben gericht. Maar ook hij kwam niet los van het momenteel heersende idee dat de integratie van buitenlanders in Nederland gefaald heeft, en dat daar éen duidelijke oplossing voor aan te wijzen is.

Die achterlijkheid van de Islam.

En doordat hij zijn weerzin vooral uit tegen de beoefenaren van deze godsdienst, vond ik dit een voorspelbaar, en daarmee dus vervelend boek.

Ik had zo graag meer willen lezen over het gebrek aan scheiding tussen kerk en staat in Nederland. Maar daarover bracht Den Boef mij inhoudelijk en analytisch te weinig nieuws. Nu ja, ik kende de wet- en regelgeving niet in detail. Zo dit boek me iets bracht, dan heb ik nu wel iets meer inzicht in hoe het gebouw aan wetten vol innerlijke tegenstrijdigheden zit.

Alleen, als Den Boef ook maar iets meer gedachten had gewijd aan hoe het komt dat de Nederlandse wetboeken zo vol innerlijke tegenspraak zitten, dan was mijn oordeel aanmerkelijk positiever geweest.

Nu kwam hij mij te weinig los van de actualiteit van het moment. Ik las nu opnieuw wat ik al zo vaak had gelezen over Nederland sinds 9/11 en de dood van Fortuyn — oppervlakkige praat, vooral met schrille zuurheid op smaak gebracht.

August Hans den Boef, Nederland seculier!
Tegen religieuze privileges in wetten, regels,
praktijken, gewoonten en attitudes

184 pagina’s
Uitgeverij Van Gennep bv, 2003