Just a Phrase I’m Going Through ~ David Crystal

Soms kies ik een boek enkel uit op basis van eerdere ervaringen met de uitgever. En Routledge is me vooral bekend doordat dit bedrijf zo veel filosofieboeken uitbrengt. Daaronder waren nogal wat waar ik iets mee kon.

Maar Just a Phrase I’m Going Through is allesbehalve een filosofisch getint werk. Dit boek bleek de autobiografie te zijn van een linguïst. Die dan ook nog eens relatief grote bekendheid geniet aan de andere kant van de Noordzee, door de grote hoeveelheid populair-wetenschappelijke boeken die hij over taal publiceerde.

En toen bleek dit een prettig, levendig boek te zijn, waarvoor David Crystal extra zijn best heeft gedaan om zijn persoonlijke geschiedenis te koppelen aan zijn gebruik van taal. Plus dat nog eens zijn latere ideeën op dat gebied in het verhaal verweven werden.

Crystal was klein kind in Wales, maar kreeg het Welsh nooit compleet in de macht, verhuisde naar Liverpool, waar hij snel de taal van de straat moest leren spreken om zich staande te houden, en studeerde in Londen; wat ook nog weer invloed op zijn spraakgebruik had.

Dus had hij niet éen manier van praten.

Daarnaast is dit boek ook een minigeschiedenis van het universitaire onderzoek werkt in Groot-Brittannië. Zo vertrok Crystal op een gegeven moment, omdat zijn werkgever steeds dreigender brieven stuurde aan iedereen dat er op personeel bezuinigd moest worden, en wie weg wilde een oprotpremie kon krijgen.

Bleek die financiële buffer niet voor hem te gelden. Crystal had niet weg gehoeven, omdat zijn afdeling geld opleverde; vanwege de vele buitenlandse studenten.

Niettemin werd hij een succesvol onafhankelijk onderzoeker; wat zich vooral in het maken van boeken en het coördineren van uitgaven en radio-uitzendingen uitte.

Mooi is telkens zijn nadruk op hoe weinig we eigenlijk weten, over taalgebruik.

Prettig was ook dat hij van alle nieuwe ontwikkelingen meteen de positieve kanten ziet. Internet? Niet eerder is er zo’n rijke bron geweest, met zo veel materiaal om gericht taalkundig onderzoek op te verrichten.

David Crystal, Just a Phrase I’m Going Through
My Life in Language
285 pagina’s
Routledge, 2009