Media een pretpark ~ Miel Dekeyser

Door de wondere werking van de boekhandel lagen er in een Friese loods vol partijgoederen hoge stapels boeken over de Vlaamse media. Daar heb ik dit exemplaar van meegenomen. Maar zelfs voor € 1,25 bleek dit boek aan de dure kant te zijn.

Auteur Miel Dekeyser was journalist voor de toenmalige BRT. In de VS zag hij al decennia terug hoe nieuwsuitzendingen steeds meer opgeleukt werden. En inmiddels — we spreken het jaar 2000 — heeft die plaag ook Europa bereikt.

Dekeyser vindt dit vreselijk. Dat is niet heel raar. Hij weet zijn afkeer ook duidelijk te verwoorden.

Helaas gelijkt het tweede hoofdstuk in dit boek ernstig op het eerste, net als het derde, het vierde, en het vijfde tot en met het negende. En dat was er te veel aan. Dekeyser’s boek schiet ernstig tekort in de analyse. Tien keer met gelijkluidende argumenten aankomen, maakt het bewijs voor zijn klachten niet beter.

Ik geloof ook simpelweg niet dat journalisten vroeger gemiddeld beter werk afleverden. Zowel televisie als krant hebben grote beperkingen in het weergeven van nieuws. Een probleem is alleen al dat de daarvoor gebruikte vertelvormen altijd dezelfde zijn. Ik schreef daar elders ook al eens iets over.

En zelfs voor een tekst uit 2000 staat er wel erg weinig over internet in dit boek.

Miel Dekeyser, De media een pretpark
174 pagina’s
The House of Books, 2000