dit is het dossier:

Jared Diamond

© Boeklog 2005-2019. Alle rechten voorbehouden

 

Third Chimpanzee ~ Jared Diamond

Primates again. It’s a curious book this; the first part a concise view on what is known about the evolution of mankind, the last chapters a speculative account of all the destruction humans are capable of.

It is easy to see that last bit as preludes to Diamond’s Guns, Germs and Steel and his latest book Collapse. Having read the first one already, and knowing a bit about the ongoing debates on Collapse, I skipped these chapters.

This left only the first ten chapters to consider, that give a nice enough summary about what is thought about human evolution, and what matters in the 1,6% of genes we don’t share with our closest cousins the chimpanzees.

Though Diamond seems a bit hung up about the differences in testis size.

Jared Diamond, The Third Chimpanzee.
The Evolution and Future of the Human Animal

416 pages
Uitgeverij Perennial; Reprint edition (1992), 1991

Why Is Sex Fun? ~ Jared Diamond

Tal van levensvragen kwellen mij, maar Why is Sex Fun? hoort daar niet bij. Ook hoef ik niet per se meer door een ander toegelicht te krijgen waarom sex leuk zou zijn. Tenminste, niet met een boek. Of een film. Mij interesseerde het wel wat Diamond over dit onderwerp te schrijven had.

Ik ken Diamond als een enthousiast maar nogal speculatief auteur over de menselijke geschiedenis. Een historicus die zich niet zo om de bewijsvoering bekommert. Een antropoloog die het gedrag van mensen almaar wil toelichten door te laten zien wat dieren doen. Soms levert die aanpak interessante gezichtspunten op.

Dit boek van hem kende ik nog niet. Maar heel veel heb ik daar ook niet aan gemist, eerder in mijn leven.

Why is Sex Fun? is geschreven voor een breed, en tamelijk ongeïnformeerd publiek. Dus uit communicatief oogpunt valt wel wat uit zijn aanpak te leren, inhoudelijk blijft het aan de magere kant.

De voornaamste vragen die in dit boekje aan de orde komen zijn meestal ook in éen alinea samen te vatten, maar vergen in dit boekje hele hoofdstukken.

Waarom geven mannen geen borstvoeding? O, dit kan op zich best, maar dan moeten ze aan de vrouwelijke hormonen. Dat ligt maatschappelijk wat moeilijk.

Waarom hebben alleen mensenvrouwen een menopauze? O, die krijgen sommige beesten ook, zolang ze maar in gevangenschap gehouden worden.

Merk op dat al deze vragen maar zijdelings met sex te maken hebben, en vooral om voortplanting gaan. In die zin deed dit boek me ook denken aan de sexuele voorlichting op de middelbare school. Omdat ik toen onder meer verplicht werd de hele hormooncyclus uit mijn hoofd te leren die optreedt bij de menstruatie, alsof die kennis op enig ander moment in mijn leven ook maar enig nut zou hebben.

De vraag waarom die mensenbeestjes toch zo veel sex hebben zonder voortplanting als doel wordt in dit boek niet beantwoord. Al geef ik toe, dat Diamond hem nog net wel ergens stelt.

Dus klopt de titel niet bij de rest van het boek.

Jared Diamond, Why Is Sex Fun?
The Evolution of Human Sexuality

214 pagina’s
Phoenix 1997, oorspronkelijk 1996