Letters to a Young Journalist ~ Samuel G. Freedman

Delen uit de reeks ‘The art of mentoring’ worden verramsjt op het moment. Vandaar dat ik dit boek uit de VS liet overkomen. Mijn verwachtingen erover waren niet hoog. Alleen is vier dollar ook weer geen enorme investering. Zelfs al zou misschien alleen de literatuurlijst achterin nut hebben, om me op het bestaan van interessantere titels te wijzen.

Maar dit is gewoon een goed boekje. Misschien is het wel voor het eerst dat ik iets las dat zo realistisch en zakelijk het werk van een schrijvend journalist behandelt. En ik ken dat werk, met al zijn routineklussen en bijbehorende verveling. Met die eeuwige vormdwang, en de eis altijd op lengte te moeten werken.

Het dwingt me ook tot de vraag waarom Letters to a Young Journalist slaagt, waar Letters to a Young Contrarian van Christopher Hitchens faalde voor mij. Terwijl beide boeken deels over hetzelfde onderwerp gaan. Er is die werkelijkheid. Daar neem je zaken in waar, en daar heb je ideeën over. Maar hoe krijg je die zo op papier dat ook anderen er iets aan hebben?

Letters to a Young Journalist is een goed boek omdat Samuel G. Freedman ook laat zien behoorlijke fouten te hebben gemaakt in zijn loopbaan. Dit in tegenstelling tot Hitchens, die nooit iets verkeerd kan doen in eigen ogen. Dat maakt dit boek alleen al geloofwaardiger.

En goed, inhoudelijk is de mix misschien wat curieus. Het boek wisselt persoonlijke memoires af met afstandelijke bespiegelingen over de mediawereld, en geeft daarnaast zelfs nog basale lessen over het vak.

Hoe schrijf ik een pakkend artikel? Freedman vertelt ook dat. Misschien wel terecht denkend dat niet iedereen het adagium kent ‘show, not tell.’ En hij geeft daar voorbeelden bij.

Dus, al heeft dit boekje niet de vorm van een reeks brieven, het brengt wel het bijbehorende gevoel over. Hier is een oudere collega aan het woord, die zich in meerdere disciplines bekwaamd heeft, en nu zijn ervaring delen wil. Maakt dan niet uit dat de tekst soms al te Amerikaans is, in zijn onbekrompen optimisme.

** eerder in deze serie: Christopher Hitchens, Letters to a Young Contrarian

Samuel G. Freedman, Letters to a Young Journalist
184 pagina’s
Basic Books, 2006