Onderstroom ~ Nicci Gerrard

Boeken zijn handel. Dat is makkelijk te vergeten, omdat de waarde van de inhoud de prijs van het bedrukte papier al gauw overstijgen kan.

Dat boeken gewoon handel zijn, valt meestal alleen op bij de extremen. Aan de hoge prijs bijvoorbeeld van de handgedrukte dichtbundel van maar twaalf pagina’s, zeer exclusief. Of omgekeerd bij een boek als dit, dat als tijdschrift werd uitgegeven. Op grauw wc-papier.

Neem nu een abonnement, dan mist u er nooit éen. Volgende maand in Libelle’s Bookazine: De paardenfluisteraar. Slechts drie euro ook weer, minus dat psychologische stuivertje.

Aan die titel is al te zien dat tijdschriftenuitgeverij Sanoma geen enkel risico neemt. Alleen de al beproefde bestsellers zijn goed genoeg voor u.

Maar goed, dit zal de enige titel blijven die ook ooit las in deze reeks. Het wilde mij namelijk niet wennen, die twee lange kolommen tekst op éen pagina. Had ik de ene eindelijk doorgelezen, kon nog de bladzijde niet worden omgeslagen, want er stond nog een andere kolom op met tekst.

De omstandigheden waren er niet naar om me in dit boek te verliezen.

Terwijl het toch zo’n gek boek nog niet was. Gewoon een goed geschreven ding over een gezin, met een geheim. Over drie dochters die na de dood van hun moeder eindelijk gaan praten over twintig jaar daarvoor, toen hun vader stierf.

Treuren om de verzonnen ellende van een ander is ook vermaak. Boeken zijn handel.

Nicci Gerard, De onderstroom
92 pagina’s
Libelle Bookazine © 2006, oorspronkelijk 2003
Vertaling van: Things We Knew Were True