Recht in de ramsj ~ Paul F. van der Heijden

Ik wilde naast Dubieuze zaken per se ook een boek van een jurist lezen. Die zou mij dan van het idee moeten genezen dat het recht hier een ‘closed shop’ is, waarin een uitverkoren beroepsgroep zelf wel alles bepaalt, maakt niet uit wat logisch is. Maar dit boekje bevestigde dat negatieve oordeel tot op zekere hoogte. Rechtsgeleerde Van der Heijden heeft geen moment kritiek op zijn beroepsbroeders.

Niettemin weet hij aan te tonen dat het recht in Nederland wel degelijk onder een kwalijke invloed staat van buiten, van nauwelijks ingevoerde leken zelfs.

De politici.

Die bedenken niet alleen te veel nieuwe regels, het openbare bestuur handhaaft die regels vervolgens niet, en schendt daarbij zelfs fundamentele rechtsbeginselen. En zeg nu niet dat politiek en openbaar bestuur niet hetzelfde is hier.

De scheiding van de machten werkt in Nederland niet goed meer. Het parlement helpt vooral mee aan het schrijven van al die extra regeltjes, in plaats op te letten of bestaande wetten nog wel kloppen. En is dat op provinciaal of lokaal niveau anders?

Van der Heijden schreef zijn pamflet aan het eind van de jaren negentig, toen Paars nog regeerde. De voorbeelden die hij aanhaalt dateren uit die tijd, en lijken daarmee bijna onschuldig in vergelijking met er allemaal nog komen zou.

Het afbranden van een cellencomplex op Schiphol, bijvoorbeeld? Waarbij alleen al de trend bevestigd werd dat geen bestuurder hier ooit erkennen zal gefaald te hebben? [* update 21 september 2006, uiteindelijk traden hiervoor toch twee bewindslieden af]

Maar Paul van der Heijden’s verhaal maakt nog altijd even duidelijk dat het geen zin heeft erop te vertrouwen dat alleen het instellen van regels de kwaliteit van het openbaar bestuur, of de rechtspraak beter maakt.

Paul F. Van der Heijden, Het recht in de ramsj
Openbaar bestuur op de stoel van de rechter

139 pagina’s
Uitgeverij Balans © 1999