Wisseling van de macht ~ Mildred Hofkes

Interessanter dan dit boek was wat er aanvankelijk mee gebeurde.

In Wisseling van de macht staat voornamelijk éen lang reputatieonderzoek uitgewerkt. En dat onderzoek lijdt eronder dat ik de probleemstelling ook zo wel te kan beantwoorden, zonder daar reeksen van gesprekken voor te hoeven voeren.

Mannen in de top van het bedrijfsleven hebben gauw eens merkwaardig negatieve ideeën over vrouwen die ook leiding willen geven. Was dit niet zo, dan zaten er in Nederland domweg wel meer vrouwen in die top.

Hoogstens levert een uitgebreid onderzoek naar dit probleem antwoord op vragen als hoe ernstig die vooroordelen zijn. En op zijn best wordt het hele probleem dan nog eens geïllustreerd met schrijnende anekdotes. Zowel over de bekrompenheid van het old-boys-network, als van de extra inspanningen die een topvrouw moest doen om geaccepteerd te worden.

Helaas ontbrak zulk toelichtend materiaal wat in het boek.

Mildred Hofkes kon wel de resultaten van haar onderzoek kwijt bij een krant. De Volkskrant. Alleen vatten de redactie daar het materiaal wat ongelukkig samen, en openden ze zelfs de krant met de kop:

Vrouwen aan de top: net mannen

En alleen daarom al moest Hofkes telkens vooral praten over de kwaliteiten die topvrouwen al dan niet zouden bezitten. In plaats van over de vreemde ideeën over vrouwen te kunnen praten, die zij zo vaak had moeten aanhoren; en waarvan mij verbaasde dat die in 2008/2009 nog zo levend konden worden aangetroffen.

Enfin, dan biedt Wisseling van de macht ook nog enig betoog dat elk bestuur er beter van wordt als het niet alleen bestaat uit mannen die sterk op elkaar lijken. Dit zou vanzelf moeten spreken. Maar blijkbaar is dat voor velen nog een geheel nieuw idee.

Mildred Hofkes, Wisseling van de macht
Oplossingen voor de nieuwe bestuurlijke elite

157 pagina’s
Nieuw Amsterdam Uitgevers, 2009