Stra ~ René ten Bos en Ruud Kaulingfreks

Dit boek leest als de illustratie van een leerweg of theorie die in de tekst zelf niet aan bod komt, merkwaardig genoeg. Het is of van de lezer al een ruime basiskennis verwacht wordt en het gebodene daar verdieping op aanbrengt. Maar, ik ontbeer dat begrip, misschien omdat ik boeken voor managers doorgaans mijd.

Mijn bevreemding werd versterkt door de vertelvorm die de auteurs hebben gekozen. Het boek kent geen lineaire opbouw, en mag ook werkelijk een woordenboek heten. Zij het dat het aantal trefwoorden nogal beperkt is, en de beschrijving van het lemma vele pagina’s in beslag kan nemen.

Dit boek kan daarom waarschijnlijk beter niet van kaft tot kaft gelezen worden. Misschien is het beter zo af en toe een trefwoord te lezen. De uitwerking bevat meestal genoeg stof tot overdenken; een pagina of wat per dag is genoeg. Zeker omdat de auteurs gevestigde manieren van denken proberen te ontregelen.

Mij ontgaat als buitenstaander welke heilige huisjes in dit boek precies allemaal afgebroken worden. In plaats daarvan las ik veelal voor het eerst over de mij vreemde mechanismen die een organisatie maken.

Natuurlijk, sommige klassiekers uit de managementliteratuur ken ik wel. Ideeën als het ‘Peter Principle’ waren me niet onbekend. Desondanks wordt het wezen van organisaties in dit boek zo grondig ontleedt, dat het me hier en daar schokte.

Zo poneren de auteurs de stelling dat organisaties er voor zorgen dat mensen nooit op de plek komen waarop ze zouden excelleren. Dat levert namelijk gevaar op. De functie is namelijk altijd belangrijker dan de persoon die de functie vervult. En briljantie verstoort het normale evenwicht in de organisatie.

Maakt de discussie over topinkomens toch wel anders, om zoiets te weten.

René ten Bos en Ruud Kaulingfreks, Stra
Een wonderlijk woordenboek
voor de weldenkende manager

208 pagina’s
Uitgeverij Thema, 2005