Hoe nu verder? ~ Ton van Luin red.

Hoe nu verder? Zo snel mogelijk emigreren…

Weinig boeken zijn met een eenregelige recensie af te doen, maar bij deze bundel meningen bekroop me die neiging toch wel. Als dit het denkniveau is dat de spraakmakende gemeente aan columnisten, denkers en politici in Nederland heeft, lijkt het me beter zo snel mogelijk het land te verlaten. Of alvast zelf maar de dijken door te steken, voor de zeespiegel te zeer is gerezen.

Natuurlijk, bij ieder boek dat ik lees is ook altijd de vraag wat er niet in staat. Maar bij deze bundel staat er zo veel niet in, dat het lezen welhaast een straf werd.

Alleen de beschouwing van arabist Hans Jansen was de moeite waard, in de zin dat hij eindelijk eens de logische vraag stelde: hoe veel Moslims wonen er eigenlijk in Nederland? En daarbij vervolgens moest constateren dat niemand dit weet. Dat hij dit dan de Moslims zelf verwijt, is weer een ander verhaal

Maar, hier gaat het wel om. Een mening is pas iets waard als daar enige feitenkennis aan ten grondslag ligt. En die feitenkennis vraagt niet alleen om aanvaardbare statistieken, maar ook historisch inzicht over wat allemaal de integratie belemmerde, en de wetenschap dat er in de vaderlandse politiek onaantastbare totems bestaan. Zoals het huisvestingsbeleid [neem alleen al de prijsopdrijvende hypotheekaftrek], zoals het bijzonder onderwijs.

Zonder anamnese trekt de diagnose op niets.

Meest teleurstellend aan dit boek was nog wel dat Herman Vuijsje belooft een eindbeschouwing te schrijven, maar daarin nauwelijks verder komt dan beknopt weer te geven wat die 41 andere, dikwijls contrasterende visies waren.

De bladspiegel was ook al lelijk, want de regels waren te breed.

Ton van Luin samenstelling, Hoe nu verder?
42 visies op de toekomst van
Nederland na de dood van Theo van Gogh

310 pagina’s
Uitgeverij Spectrum © 2005