Waarom kies je dit boek? ~ Read Montague

Vele wetenschappen houden zich tegenwoordig bezig met de resultaten uit het hersenonderzoek. Technisch lijkt nu eenmaal zo veel meer mogelijk dan voorheen. Dat levert informatie op, en die moet worden geanalyseerd.

En wie zich dan, als leek, niets hoeft aan te trekken van de grenzen tussen de vakgebieden, die voor onderzoekers wel zwaar wegen, valt dan weleens iets op.

Er lijken me nogal wat minder zekerheden te zijn dan de wetenschappers ons doen willen voorkomen.

Waarom kies je dit boek? van Read Montague biedt een compleet materialistische kijk op hoe onze hersenen beslissingen nemen. Daarbij koos de auteur ervoor om in zijn uitleg telkens de computer als metafoor te gebruiken, om zaken te verduidelijken. Helaas.

Wij zijn namelijk tot alle slechts geprogrammeerd.

De evolutie heeft de best werkende software in ons laten overleven.

En hiermee chargeer ik wel wat, maar ook niet verschrikkelijk veel.

Punt van het boek is dat wij een gelimiteerde hoeveelheid energie hebben, en dus wel gedongen zijn om keuzes te maken, om die beperkte hoeveelheid nuttig te kunnen aanwenden. Ware die energielimiet er niet geweest, zoals bij een echte computer, dan had de wereld er waarschijnlijk heel anders uit gezien. Maar laat ons daar niet over speculeren.

En in die sommetjes over onze energiehuishouding, en de betekenis daarvan, zat de waarde ook van de tekst. Alleen is het boek typisch weer zo’n essay met een helder idee dat te zeer werd aangelengd. Nu is eigenlijk alleen de lengte nog imposant aan deze uitgave.

Dus. Waarom koos ik dit boek? Puur om de titel.

Waarom las ik dit boek? Uit plichtsbesef, eenmaal over de helft gekomen. En uit de eeuwige hoop bij de lezer dat er nog iets goeds komt op een volgende bladzijde.

Read Montague, Waarom kies je dit boek?
Hoe we besluiten nemen

350 pagina’s
Het Spectrum, 2007
Vertaling door Rob de Bakker van Why Choose This Book?