Drammen dreigen draaien ~ Leo Prick

De belangrijkste conclusies zijn impliciet, in dit overzicht van twintig jaar politiek geknoei aan het onderwijs. Tenminste, dat geldt voor mij. De auteur stelt namelijk wel een duidelijke conclusie te hebben getrokken. En die luidt dat partijpolitiek gesjacher steeds boven inhoudelijke argumenten is gegaan; zelfs al ging dit ten koste van een maatschappelijk zo belangrijk onderwerp.

Als éen partij per se iets wil, zoals de PvdA in Nederland met onderwijs, dan geven andere regeringspartijen daar slechts aan toe, als zij in ruil iets terugkrijgen. En controle uit de Kamer op wat er daardoor nu eigenlijk gebeurt, is er niet. Daartoe ontbreekt de vakinhoudelijke kennis bij de parlementariërs.

Correctie vanuit de media is er evenmin. Die zijn alleen geïnteresseerd in de strubbelingen van de politici onderling; en vinden het niet boeiend wat beleidskeuzen in de praktijk betekenen.

Maar het merkwaardigst is nog wel dat ook de schoolbesturen, en de onderwijsbonden, in alles zijn meegegaan. Zelfs al waren de docenten op de middelbare scholen en lager beroepsonderwijs steevast tegen, op wat er gebeurde.

Dit boek bevat een gedetailleerd overzicht van de beleidskeuzen die een opeenvolgende rij aan politici in twintig jaar tijd hebben gemaakt, hoe deze verkocht werden, en wat er de rampzalige gevolgen van zijn. In die zin is het een voorbeeldig boek. Ik mocht willen dat er van meer beleidsterreinen zo eens in kaart werd gebracht, zodat duidelijk werd welke onbedoelde gevolgen politieke beleidskeuzen hebben. Plus vooral: welk advies daarbij genegeerd werd. En waarom.

Al was het maar opdat politici eindelijk eens iets zouden leren.

Tot in de kern teruggeredeneerd: er ontstond in de jaren tachtig in Nederland het probleem dat er ineens veel minderen jongeren waren op de scholen te vullen dan daarvoor. Dit demografische gegeven, dat toch al tien jaar bekend mocht heten, zorgde voor merkwaardige reacties bij de bestuurderen. Die zagen dat vele scholen nu te klein zouden worden, en daarmee te duur, dus moest er massaal worden gefuseerd en aan schaalvergroting worden gedaan. Terwijl ouders hun kinderen toch liever naar een kleine school sturen.

Bovendien zien ouders hun kind het liefst zo hoog mogelijk reiken. De demografische verschuiving had als gevolg dat HAVO en VWO evenveel leerlingen bleven trekken, maar MAVO en LBO leegliepen.

Door die schaalvergroting en de bijbehorende perikelen, verscheen er steeds meer management in het onderwijs. Tot op het punt dat van alle geld dat naar de scholen toeging ruim 41% vermorst wordt aan dergelijke overhead.

En naast deze onhandige planeconomie voerde de PvdA halsstarrig ook nog heel nieuwe schoolstelsels in, waarbij docenten van lesgevers tot begeleiders werden gedegradeerd, leerlingen zich zelf maar moesten leren redden, het praktische onderwijs werd afgeschaft, en de MAVO werd opgeheven als zelfstandig schooltype.

Bovendien schafte de PvdA, die zo de maakbaarheid claimt, ergens onder het bewind van Ritzen de mogelijkheid af om ‘te stapelen’; ofwel tussentijd naar een beter geschikt schooltype over te stappen; daarmee stiekem een Nederlandse droom vernietigend.

Niet alleen weten de politici dus heel goed hoe zij hele sectoren moeten runnen, denk ik dan, ze claimen ook de deskundigheid te weten hoe mensen het best kunnen leren. Want, daar zit voor mij toch de crux van dit boek. Wie het onderwijs opzet als industrie, en leerlingen vervolgens behandelt alsof het fabrieksproducten zijn die op een gegeven moment nog langs een kwaliteitscontrole moeten, om een ‘startkwalificatie’ te krijgen, die heeft niets begrepen van hoe mensen in elkaar zitten. Die is bovendien eng, in zijn pretenties.

Klagen politici nu weer steen en been dat er niemand met enige kwaliteit nog het onderwijs in wil.

Leo Prick, Drammen dreigen draaien
Hoe het onderwijs twintig jaar vernieuwd werd

189 pagina’s
Mets & Schild, 2006

Onderwijs op de divan ~ Leo Prick

Prick schrijft wekelijks in de krant NRC-Handelsblad columns over onderwijs. In zijn dagelijkse bestaan is hij zelf arbeids- en organisatiepsycholoog. Voor dit boekje gebruikt hij de inzichten uit dat werk om eens een diagnose te geven van de patiënt onderwijs. Daarvoor is het onder meer nodig een ziektegeschiedenis op te stellen. Want, de klachten over het onderwijs in Nederland kwamen er niet zo maar spontaan. Er zit wel degelijk allerlei goedbedoelde kwakzalverij achter van politici, die steeds weer vinden dat er van alles moet en zal met die kinders op school.

Alleen wisselen de wensen met de seizoenen.

Of anders hebben sommige beslissingen wel zulke negatieve gevolgen voor kinderen uit bepaalde bevolkingsgroepen, dat haastig reparaties toegepast worden op het beleid. Waarvan dan iedereen later vergeten schijnt te zijn waarom sommige beslissingen ooit genomen werden.

Onderwijsbeleid lijkt het meest op het eeuwig repareren van wat een paar jaar terug veel te haastig hersteld is.

Dus, naast een beeld van het onderwijs biedt Prick inzicht over de politiek in Nederland. Daarom kan een scherp geschreven, en goed geobserveerd boekje als dit toch ook ontstellend treurig maken.

wordt vervolgd

Leo Prick, Onderwijs op de divan
Een ontdekkingsreis

139 pagina’s
Van Gennep, 2000

Zo kan het echt niet langer ~ Leo Prick

De laatste columns uit deze bundel dateren uit 2002, of 2001. Vijf jaar later schrijft Prick nog iedere week in NRC-Handelsblad stevige columns over wat er misgaat in het onderwijs.

En sleet zit er nog niet op bij hem.

Maar voor mij, als lezer, roept dit toch een vraag op. Prick illustreert hier ook mee dat columnisten werkelijk geen enkele macht hebben. Zelfs niet als ze het in hun columns om inhoud gaat, en niet slechts om schrijfstijl.

En de problemen in het onderwijs zijn groot, en divers van aard. De auteur van deze bundel heeft zeker zo zijn stokpaardjes — net als iedereen — maar het is niet zo dat hij altijd weer hetzelfde schrijft. Toegegeven, er is enige overlap met het boekje dat ik hier eerder besprak. Dit stoorde mij niet.

Toch. Het is gezien. Het is niet onopgemerkt gebleven. Maar wat dan als dit helemaal niets betekent?

Leo Prick, Zo kan het echt niet langer
Kritische beschouwingen over het onderwijs

188 pagina’s
Van Gennep, 2002