Wetenschap ~ B.K. Ridley

Van die hele reeks toegankelijke filosofieboekjes had ik deze nog opgespaard. Voor de vakantie. Om het lekker. Omdat ik tijdens mijn scholing toevallig veel over het onderwerp wetenschap en kennis heb moeten nadenken, en denk er iets vanaf te weten. Zo ik iets weet.

Maar ik had van alles verwacht, behalve het boek dat dit uiteindelijk bleek te zijn. Misschien dat mijn wantrouwen makkelijk gewekt wordt, sinds mensen als de blij-gelovige Cees Dekker serieus worden genomen als denker over wetenschap. Maar Ridley lijkt wel een vriendje van Dekker te zijn. Het enige wat hij in dit boek nalaat, is om de consequentie van zijn gedachten te verwoorden; en God de schepper de verklaring voor alles te laten zijn.

Ridley beschrijft de wetenschap door aan te geven wat er allemaal niet zaligmakend is aan de gebruikelijke methoden om kennis te verwerven. In die twijfel staat hij lang niet alleen, daar zijn hele scholen aan filosofen mee bezig geweest, maar toch slaagt de schrijver erin geen van zijn voorgangers te noemen.

Evenmin toont Ridley enige kennis over wat er zoal aan discussies is geweest in de twintigste eeuw over wetenschapsfilosofie. Wel blinkt hij uit in het schetsen van de problemen waar de Natuurkunde voor staat.

Mijnheer is dan ook fysicus.

Niet dat hij daarmee voor mij meteen een beunhaas wordt, maar het verklaart wel veel. Het gebrek aan overzicht bijvoorbeeld.

B.K. Ridley, Wetenschap
251 pagina’s
Routledge © 2002
Vertaling van On Science © 2001