Renegade History of the United States ~ Thaddeus Russell

Dit boek is geschreven met een agenda. Zo leek het mij tenminste. Ik denk dat Thaddeus Russell behoorlijk moet walgen van alle politieke stromingen in zijn land die zo zeker weten wat het juiste gedrag is dat een Amerikaan hoort te tonen. Alleen al omdat die standaard een nogal enge norm oplegt, die zelfs een onhaalbare norm wordt voor wie weleens nadenkt, toevallig homoseksueel is, of gekleurd, of openlijk durft te twijfelen aan georganiseerde religie.

A Renegade History of the United States vertelt de relatief korte geschiedenis van de Europeanen en negerslaven in het gebied dat de Verenigde Staten ging heten. Alleen is dat nu eens een geschiedenis van onderop. Om aan te tonen dat het zo vaak de renegaten, afvalligen, en onaangepasten waren, die de cultuur hebben bepaald.

Terwijl hun rol, en betekenis, door andere historici nog al te vaak genegeerd werd.

En enerzijds is het heel prettig om de geschiedenis eens zo te bekijken. Bijvoorbeeld als Russell uitlegt dat prostituees, hoerenmadammen, en kroeguitbaatsters al in de negentiende eeuw alle idealen verwezenlijkt hadden, waar feministes later nog zo om zouden strijden. Zij bezaten onroerend goed. Zij dreven ondernemingen. Zij verdienden geld, en verkregen daarmee zelfstandigheid.

Natuurlijk werd prostitutie daarop verboden. Net als de VS ook een tijd werd drooggelegd.

Slechts het gegeven dat lichte vrouwen hun gezichten verfden, en andere dames in de steden dit overnamen, was een tijd de enige directe invloed van de prostituees op de cultuur.

Russell plaatst in dit boek ook het leven van de negerslaven tegenover het harde bestaan van de pioniers in de rest van Amerika. Terwijl hard werk overal als een deugd werd gezien, anders was overleven zo moeilijk, werd die norm nu juist niet aan slaven opgelegd. Die deden betrekkelijk weinig, vergeleken met hun blanke landgenoten elders. En hun eigenaren keken wel uit al te harde discipline op te leggen; want dan gebeurde er helemaal niets meer.

Na de afschaffing van de slavernij konden de zwarte Amerikanen hun eigen culturen handhaven; ook al omdat ze elders apart gezet werden en gediscrimineerd.

En dan gaat van Russell van andere bevolkingsgroepen, als de zo massaal binnenkomende Ieren, Joden, en Italianen na hoe die integreerden. En wat hun invloed was op de Amerikaanse cultuur.

Dat leek me wat te veel op een invuloefening, helaas.

Dus moest dit boek het verder vooral van de verrassende feitjes hebben.

Daarom is de voornaamste verdienste van A Renegade History of the United States dat het terloops laat zien wat de heersende normen waren, op een gegeven moment, en waarom er altijd groepen zijn die zich daaraan onttrekken. Maar Russell maakte de afwijkende groepen vervolgens net wat te heilig, om me werkelijk te overtuigen.

Thaddeus Russell, A Renegade History of the United States
400 pagina’s
Simon & Schuster, 2010