Wetenschap is cultuur ~ Simon Schaffer & Steven Shapin

Zelden heb ik het hier over uitgevers, of over hoe boeken in de markt worden gezet. Laat mij daar nu maar eens daarmee beginnen.

Uitgeverij Balans heeft mij, niet voor het eerst, een boek doen toekomen waarvan hele katernen met pagina’s onbedrukt zijn. Daardoor rijzen bij mij vragen over de kwaliteitscontrole bij hun drukkers.

Maar erger nog is het inleidende essay, en de flaptekst die daar dan weer op gebaseerd werd. Die beloven namelijk veel meer dan in dit boek waargemaakt wordt. Bezorgster Lissa Roberts zegt spraakmakende artikelen toe, en die staan er niet in.

Dit boek bevat vrijwel alleen boekbespekingen die eerder in de London Review of Books verschenen. Niet dat ik iets op die stukken tegen heb, integendeel. Maar meer dan een nogal beperkte selectie over wel heel uiteenlopende deelonderwerpen samen, bieden die niet. En bovendien zijn de stukken ook niet echt oorspronkelijk wetenschappelijk werk van Schaffer en Shapin te noemen. Immers, voor het grootste deel vertellen ze steeds na wat in de besproken monografie staat. Dat ze daarbij zo’n boek dan weleens in perspectief plaatsen, is niet meer dan van een goed recensent verwacht mag worden.

Beide wetenschapshistorici kregen in 2005 de Erasmusprijs voor heel ander werk, zoals hun ook werkelijk prijzenswaardige boek Leviathan and the Air-Pump.

Dat iets van de inzichten die zij daarin verwoorden vervolgens doorklinkt in hun boekbesprekingen is niet meer dan logisch.

Dat een uitgever vervolgens snel iets op de markt brengt om van de publiciteit rond zo’n prijs te profiteren, zal misschien ook logisch zijn. Maar dit hoeft nog zo’n voorbeeld van flagrante misleiding op te leveren. Dit is op zijn best een vrijblijvend bijboekje in het oeuvre van de heren; lees daarom liever alle andere titels dan deze.

Simon Schaffer & Steven Shapin, Wetenschap is cultuur
304 pagina’s
Uitgeverij Balans © 2005