Brekpunt ~ Rommert Tjeerdsma

Veel romandebuten verschijnen er niet in het Fries. Maar dat was er dan weer eens éen, en dan nog eentje van een bijzonder slag daarbij. Brekpunt blijkt een ouderwetse boerenroman te zijn, met alle archetypen en clichés die daar bij horen. En het merkwaardige is dat ik zo’n boek dan in het Fries ook nog met plezier kan lezen, wat me in geen enkele andere taal was gelukt.

Rommert Tjeerdsma [1943] situeerde dit boek op het platteland in de buurt van Dokkum, en gaf de hoofdpersonen een slechte relatie en nogal wat armoe mee. Het is 1947 in de roman.

Vanaf het begin is het de vraag of het huwelijk van Jikke en Jan stand zal kunnen houden, bij alle moeilijkheden die hun gezin te overwinnen heeft. En mij valt op dat de auteur bij het antwoord daarop soms de mores uit 1947 nogal makkelijk negeert.

Toch vond ik het boek niet echt op een debuut lijken, maar op het werk van een meer ervaren auteur. Het lijkt me zelfs goed genoeg om meer te zijn dan enkel een streekroman.

kandidaat publieksprijs?wellicht
kandidaat Fedde Schurer-priis?nee
Rommert Tjeerdsma¸ Brekpunt
205 pagina’s
Kristlik Fryske Folksbibleteek, 2006