Fantastisch ~ Kris Verburgh

Boeken die over alles gaan, worden doorgaans enkel door Amerikanen geschreven. Blijkbaar wordt auteurs elders een grotere bescheidenheid aangeleerd. Wie het groot wil zien, moet blijkbaar niet al te vroeg al op grenzen stuiten.

Fantastisch van de jonge Vlaming Kris Verburgh [1986] is alleen daarom al een opvallende uitzondering. De auteur was bovendien amper iets ouder dan twintig toen dit boek verscheen. En toch gaat het al over alles. Van de oerknal, tot wat leven is, tot de vragen die er zijn over waar ons bewustzijn nu precies uit bestaat.

En als overzicht van waar de wetenschap staat, begin eenentwintigste eeuw, lijkt het me ook tamelijk voorbeeldig.

Maar, omdat Verburgh mij relatief weinig nieuws kon vertellen in diens dikke boek — ik heb nu eenmaal die wetenschapsgeschiedenis gestudeerd; las wie hij las; en ben zijn doelgroep niet — werd blijkbaar vooral belangrijk om te zien hoe neutraal de auteur was; en waar hij kleuring aanbracht in zijn betoog.

Zo is er het gegeven dat hij opgroeide in een welvarend West-Europees land, waar er een betrekkelijk klein inkomensverschil bestaat tussen de armsten en de rijksten. En voor Verburgh ligt daarmee bijvoorbeeld vast dat in zulke samenlevingen daardoor het minste geweld voorkomt.

Amerikanen zouden daar dan tegen in kunnen brengen dat België een klein land is, met een redelijk homogene bevolking — ondanks de culturele verschillen tussen Vlamingen en Walen — en dat orde er daardoor makkelijk gehandhaafd kan worden.

Verder viel op dat Kris Verburgh in zijn boek met regelmaat ten strijde trekt tegen de mensen die de evolutietheorie niet aanvaarden, omdat deze meer zien in een ontwerp en een bijbehorende Schepper. Ook al omdat zelfs de verzamelde wetenschap lang alles niet verklaren kan; en dit voor hen blijkbaar een onoverkomelijk probleem is.

En dan wordt dit boek zelfs toegeschreven naar een verdediging van Verburgh’s fascinatie om alles te willen weten. Om niet enkel te willen volstaan met opgelegde verklaringen. Omdat de wereld enkel fascinerender wordt voor wie zich daarin wil verdiepen.

Waarin hij een groot gelijk heeft.

Wat vervolgens toch ook de eeuwige vraag oproept waarom maar zo weinigen nieuwsgierig durven te zijn.

[ wordt vervolgd ]

Kris Verburgh, Fantastisch
Over het universum in ons hoofd

518 pagina’s
Houtekiet, 2007