Herman Bleich: ein echter Niederländer ~ Herman Bleich

Vaste volgers van dit boeklog zal inmiddels misschien duidelijk zijn dat in elk geval éen onderwerp regelmatig terugkomt in wat ik lees. Nederland. Of beter, dat wat allemaal door moet gaan voor De Nederlandse identiteit. Niet dat ik daar nu zo zeer zelf mee worstel, maar vooral omdat ik benieuwd ben wat anderen daar allemaal onder verstaan.

Bij de plots opgekomen aandacht voor politiek correcte canons heb ik mijn bedenkingen.

Dus, als iemand al in de titel ‘ein echter Niederländer’ genoemd wordt, maakt mij dat nieuwsgierig.

Bleek alleen al snel dat ik beter een boek van Herman Bleich zelf had kunnen kiezen, dan een boek dat voor hem geschreven werd bij zijn vijfenzeventigste verjaardag. Het is éen ding om steeds te horen dat iemand vaak terecht als journalist kritische vragen durfde te stellen aan de boven ons gestelden; interessanter zou het zijn hoe iemand zelf die eeuwige drang tot contramine ziet.

Desalniettemin, interessante man.

Anet Bleich en Max van Weezel, Herman Bleich:
ein echter Niederländer

154 pagina’s
Uitgeverij Kok Agora, 1994

Land van haat en nijd ~ Margarith Kleijwegt & Max van Weezel

Dit boek heeft al overal uitgebreid in de belangstelling gestaan. Maar dat kwam alleen omdat een toevallige opmerking achterin over de sharia, van de toenmalige minister Donner, door het dagblad AD zo negatief als mogelijk werd uitgelegd. En vervolgens had iedereen z’n meestal ongefundeerde mening klaar.

Dus had ik het eigenlijk liever genegeerd. Maar dit boek paste zo goed in het thema ‘typisch hollands‘ op dit boeklog, over mijn speurtocht naar wat er over het hedendaagse Nederland geschreven wordt.

En het moet gezegd dat dit een rijk boek is, waar ik zowel heel positieve dingen over te melden heb, als uiterst negatief over moet oordelen.

Mooi eraan is dat Het land van haat en nijd niet in éen ruk geschreven werd, maar bewerkingen bevat van artikelen uit 1992 tot nu toe. En al ligt de nadruk sterk op de laatste vijf jaar, het boek biedt een overzicht, en voert daarvoor heel wat zeer verschillende mensen sprekend op.

Soms spreken die mensen met een heel groot inzicht, ook.

Maar de auteurs dicht ik toch aanmerkelijk minder inzicht toe. Ik verwijt ze te hebben nagelaten om mij genoeg harde feiten aan te bieden. Nu is mij wel duidelijk dat het bijvoorbeeld moeilijk is om de opmars van het extremisme onder jonge mannen in cijfers aan te geven. Maar zelfs de constatering dat dit moeilijk is, ontbreekt.

En door te vaag over aantallen te blijven wordt dit boek, door de gekozen opbouw, zelfs gevaarlijk tendentieus. Dondert niet dat het een-na-laatste hoofdstuk ineens wel allemaal moslims bevat die begrijpen dat Nederland hun thuisland is, en dat die keuze misschien ook iets van hen vraagt.

In de hoofdstukken daarvoor wordt me er te vaak te makkelijk naartoe geredeneerd dat een als kansarm ervaren bestaan automatisch tot onaangepast gedrag leidt, of zelfs een gewelddadig extremisme veroorzaakt. Vanwege dat geloof.

Cijfers, of een betere context, hadden dat beeld misschien kunnen wegnemen, bij mij.

Want, het boek heeft een ander probleem; er is mij te weinig kader geboden. Er wordt dan ook het onmogelijke getracht. Namelijk om vanuit de kwalen de oorzaken te benoemen. Dat is een in de journalistiek gebruikelijke aanpak. Maar deze manier van werken heeft het probleem dat die op artikelniveau doorwrochte en spraakmakende stukken op kan leveren, maar in het grotere verband van een boek tekortschiet op analytisch niveau.

De auteurs proberen wel het tekort aan analyse en harde feiten te verbloemen door stemmen en tegenstemmen te laten horen, maar laten daarmee bijna alles aan de interpretatie van de lezer over.

Deze lezer trapt daar niet in, want ik vind zulks gemakzuchtig schrijven. En erger nog: verwijtbaar lui denken.

Margarith Kleijwegt & Max van Weezel, Het land van haat en nijd
Hoe Nederland radicaal veranderde

255 pagina’s
Vrij Nederland / Uitgeverij Balans © 2006