Mou$e entertainment ~ Rein van Willigen

Een Nederlandse stripliefhebber vertelde de geschiedenis van het Disney-concern na in een boekje, met daarbij een nadruk op de vroege jaren. Hiermee maakte hij het zichzelf niet makkelijk, er zijn tientallen andere studies over verschenen. Al zijn die in het Engels, en zal niet iedereen dit makkelijk lezen. Maar voor een Nederlandstalig boek is het dan weer jammer dat er niets in staat over de geschiedenis van de activiteiten van het concern in de Benelux. Ook al omdat mij nu juist interesseert of de marketing hier anders verliep.

Op zich is dit wel een aardig boek, vooral door de rijkdom aan illustraties. Even afgezien dan van dat dollarteken in de titel, en de keuze om de tekst in twee kolommen op te maken per bladzijde. Alleen was het alsof ik alles al wist. Terwijl ik me toch nooit verdiept heb in dat Disney-concern.

Nu ja, op de lagere school heb ik er nog eens een spreekbeurt over gehouden.

Maar blijkbaar is dit zo’n onderwerp waar vaak genoeg artikelen over verschijnen, of documentaires aan gewijd worden, om er als vanzelf heel wat van te weten.

Rein van Willigen, Mou$e entertainment
De geschiedenis van Walt Disney & Company

194 pagina’s
SUN, 1999