Japan ~ Karel van Wolferen

Japan interesseert me eigenlijk maar matig, zelfs na lezing van dit boek. En ook schrijft Van Wolferen niet heel prettig. Maar toch heb ik een week of drie met Japan omgepakt, al heeft dat meer met de methode van de schrijver te maken dan met iets anders. Het boek is ook een vertaling uit het Engels, dus misschien ligt iets van mijn onvrede aan die bewerking.

In Japan ontleedt Van Wolferen de Japanse samenleving op nogal onbarmhartige wijze. En juist de benadering die hij daarbij gebruikt, is ook op Nederland toe te passen, al levert dat dan waarschijnlijk heel andere uitkomsten op. Toch is het een interessante denkoefening.

Van Wolferen geeft het in de inleiding ook zelf aan trouwens:

Japan kan gezien worden als een laboratorium waarin ook mogelijke maatschappelijke tendensen in Europa en de VS bestudeerd kunnen worden. De voorbeelden daarvan stapelen zich op: democratieën waarin veronderstelde volksvertegenwoordigers te weinig de invloed van de grote zakenbelangen beperken; het politieke belang van niet nader onderzochte relaties tussen leden van elites; de institutionalisering van de kloof tussen een officiële werkelijkheid en een substantiële werkelijkheid […]

Helaas vrees ik dat als ik een gelijkwaardig boek over Nederland wil lezen, dit eerst zelf te moeten schrijven. Toch zou het de moeite waard zijn de verhoudingen in Nederland eens met die zelfde botte bijl als Van Wolferen hanteert te ontleden. Domweg om nu eens duidelijk te krijgen hoeverre de klassenmaatschappij hier nog bestaat, en in hoeverre dat ontkent wordt. Om eens te weten wat het onderwijs hier met de mensen doet; uit welke kringen de politici vooral gerecruteerd worden, en wat dat betekent. Of de vakbonden nog bestaan als onafhankelijke organisaties.

Of hoe de media hier werken…

Karel van Wolferen, Japan. Het enigma van een stille wereldmacht
Uitgebreide editie

618 pagina’s
Uitgeverij Olympus, 1989, 2004